Postupak pri puštanju u pogon


Stručna snaga

Ovo poglavlje opisuje postupak puštanja u rad i daje pregled koraka koji se moraju provesti zadanim redoslijedom.

Postupak

Vidi

Izmjenjivač stavite u pogon.

Puštanje izmjenjivača u pogon

Uspostavite vezu s korisničkim sučeljem izmjenjivača. Za to su Vam na raspolaganju različite mogućnosti povezivanja:

  • Izravna veza putem WLAN-a

  • Izravna veza putem Etherneta

  • Povezivanje putem WLAN-a u lokalnoj mreži

  • Povezivanje putem Etherneta u lokalnoj mreži

Uspostavljanje veze s korisničkim sučeljem

Prijavite se na korisničko sučelje.

Prijava i odjava na korisničko sučelje

Odaberite opciju za konfiguraciju izmjenjivača. Pritom imajte na umu to da za promjenu parametara koji su od značaja za mrežu po isteku prvih 10 sati napajanja ili po završetku instalacijskog asistenta mora postojati SMA Grid Guard kôd (pogledajte "Obrazac za naručivanje SMA Grid Guard kôda" na adresi www.SMA-Solar.com).

Odabir opcije konfiguracije

Osigurajte da je ispravno postavljen podatkovni zapis za zemlju.

Postavljanje podatkovnog sklopa za zemlju

Za sustave u Italiji i Dubaiju: Pokrenite samoprovjeru.

Pokretanje samoprovjere (za Italiju i Dubai)

Prema potrebi izvršite ostala podešavanja izmjenjivača.

Rukovanje