Preduvjeti za montažu


Zahtjevi koje mora ispuniti mjesto montaže:

UPOZORENJE

Smrtna opasnost zbog vatre ili eksplozije

Usprkos pažljivoj konstrukciji na električnim uređajima može doći do požara. Posljedica toga mogu biti smrt ili teških ozljede.

 1. Ne montirajte proizvod u područjima gdje se nalaze lako zapaljive tvari ili gorivi plinovi.
 2. Ne montirajte proizvod u područjima gdje postoji opasnost od eksplozije.
 • Mora postojati čvrsta podloga (npr. beton ili zid). U slučaju montaže na gipsanom kartonu ili sličnom materijalu proizvod tijekom svog rada stvara čujne vibracije koje mogu biti iritirajuće.

 • Mjesto montaže mora biti nepristupačno za djecu.

 • Mjesto montaže mora odgovarati težini i dimenzijama proizvoda Tehnički podaci).

 • Mjesto montaže ne smije biti izloženo izravnom sunčevom zračenju. Izlaganje proizvoda izravnom sunčevom zračenju može dovesti do prijevremenog starenja vanjskih plastičnih komponenata, a također i izazvati pregrijavanje. Na visokim temperaturama proizvod radi slabije kako se ne bi pregrijao.

 • Mjesto montaže trebalo bi uvijek biti slobodno i pristupačno bez dodatnih pomoćnih sredstava (bez skela ili pneumatskih dizalica). U protivnom je ograničen eventualni servis.

 • DC teretna rastavna sklopka proizvoda mora uvijek biti dostupna.

 • Treba uvijek postupati u skladu s klimatskim uvjetima Tehnički podaci).

 • Za postizanje optimalnog rada izmjenjivača okolna temperatura treba biti između -25 °C i +40 °C.

Dopušteni i nedopušteni položaji za montažu

 • Proizvod se smije montirati samo u dozvoljenom položaju. Time se sprječava prodiranje vlage u proizvod.

 • Proizvod treba montirati na prikladnoj visini, kako bi se omogućilo lakše očitavanje LED-signala.

436392588

Dopušteni i nedopušteni položaji za montažu

Montažne dimenzije:

4285119756

Položaj pričvrsnih točaka (navodi u mm)

Preporučeni razmaci:

Kada poštujete preporučene razmake, zajamčen je dovoljan odvod topline. Time se sprječava slabljenje uslijed previsoke temperature.

 • Potrebno je pridržavati se preporučenih razmaka od zidova, drugih izmjenjivača ili predmeta.

 • Ako je montirano više proizvoda u područjima s visokim okolnim temperaturama, treba povećati razmake između proizvoda i osigurati dovoljno svježeg zraka.

498136972

Preporučeni razmaci (navodi u mm)