Postavljanje podatkovnog sklopa za zemlju


Stručna snaga

Izmjenjivač je tvornički namješten na općeniti podatkovni zapis za zemlju. Podatkovni zapis za zemlju morate prilagoditi mjestu ugradnje.

Podatkovni zapis za zemlju mora biti ispravno namješten

Ako nije postavljen ispravan podatkovni zapis za zemlju, može doći do greške u sustavu i problema s mrežnim operaterom. Prilikom odabira podatkovnog zapisa u svakom slučaju poštujte službene norme i smjernice kao i karakteristike sustava (npr. veličina sustava, točka mrežnog priključka).

  1. Ako niste sigurni koje norme i direktive vrijede za Vašu državu ili svrhu primjene, obratite se opskrbljivaču električnom energijom.

Izmjena naziva i jedinica mrežnih parametara radi usklađivanja s propisima o mrežnom priključku u skladu s Uredbom (EU) 2016/631 (vrijedi od 27.04.2019.)

U svrhu ispunjenja odredbi EU o mrežnom priključku (vrijedi od 27.04.2019.) promijenjeni su nazivi i jedinice mrežnih parametara. Promjena vrijedi od inačice firmvera ≥ 3.00.00.R ako je podatkovni zapis za zemlju postavljen tako da ispunjava propise EU o mrežnom priključku (vrijedi od 27.04.2019). Na nazive i jedinice mrežnih parametara za pretvarače s inačicom firmvera ≤ 2.99.99.R promjena ne utječe, tako da isti vrijede i dalje. To se također odnosi na inačicu firmvera ≥ 3.00.00.R ako je postavljen podatkovni zapis za zemlju koja je izvan EU.

Temeljni postupak promjene pogonskih parametara opisan je u drugim poglavljima Promjena pogonskih parametara).

Postupak:

  • U skupini parametara Nadzor mreže > Nadzor mreže odaberite parametar Postavljanje nacionalne norme i zadajte željeni podatkovni zapis za zemlju.