Odabir opcije konfiguracije


Stručna snaga

Nakon što ste definirali zaporke za skupine korisnika Installer i User, otvorit će se stranica Konfiguriranje izmjenjivača.

2827968652

Struktura stranice Konfiguriranje izmjenjivača

Pozicija

Oznaka

Značenje

A

Informacije o uređaju

Pruža sljedeće informacije:

 • Naziv uređaja

 • Serijski broj izmjenjivača

 • Verzija firmvera izmjenjivača

B

Korisničke informacije

Nudi kratke informacije glede odabranih opcija konfiguracije

C

Preskakanje postupka konfiguracije

Pruža mogućnost preskakanja konfiguracije izmjenjivača i izravni prelazak na korisničko sučelje (nije preporučljivo)

D

Izborno polje

Pruža mogućnost da se prikazana stranica pri ponovnom pozivanju korisničkog sučelja više ne prikazuje

E

Opcije konfiguracije

Pruža mogućnost različitih opcija konfiguracije

Opcije konfiguracije:

Na stranici Konfiguriranje izmjenjivača stavljaju Vam se na raspolaganje različite opcije konfiguracije. Odaberite neku od opcija i postupite kao što je opisano u nastavku. SMA Solar Technology AG preporučuje konfiguriranje uz pomoć instalacijskog asistenta. Tako ćete biti sigurni da su postavljeni svi relevantni parametri za optimalan rad izmjenjivača.

 • Preuzimanje konfiguracije iz datoteke

 • Konfiguracija uz pomoć instalacijskog asistenta (preporučljivo)

 • Ručna konfiguracija

Preuzimanje postavki

Simbol pješčanog sata na korisničkom sučelju ukazuje na to da je postupak pohranjivanja poduzetih postavki u tijeku. Podaci se pri dovoljnom naponu istosmjerne struje izravno prenose i preuzimaju na izmjenjivač. Ako je napon istosmjerne struje prenizak (npr. u večernjim satima), postavke se pohranjuju, ali se ne mogu izravno prenijeti na izmjenjivač niti ih on može preuzeti. Sve dok izmjenjivač ne primi i preuzme postavke, na korisničkom sučelju se prikazuje simbol pješčanog sata. Postavke se preuzimaju ako postoji dovoljan napon istosmjerne struje, nakon čega se izmjenjivač pokreće iznova. Postavke su pohranjene čim simbol pješčanog sata nestane sa zaslona korisničkog sučelja. Postavke se ne gube. Možete se odjaviti s korisničkog sučelja i napustiti sustav.

Preuzimanje konfiguracije iz datoteke

Konfiguraciju izmjenjivača možete preuzeti iz datoteke. U tu svrhu u datoteci mora biti pohranjena konfiguracija izmjenjivača.

Postupak:

 1. Odaberite opciju konfiguracije Preuzimanje konfiguracije iz datoteke.
 2. Odaberite [Pretraga...] pa odaberite željenu datoteku.
 3. Odaberite [Uvoz datoteke].

Konfiguracija uz pomoć instalacijskog asistenta (preporučljivo)

Postupak:

 1. Odaberite opciju konfiguracije Konfiguracija uz pomoć instalacijskog asistenta.
 2. Otvara se instalacijski asistent.
 3. Slijedite korake instalacijskog asistenta i na odgovarajući način podesite svoj sustav.
 4. Za svako izvršeno podešavanje u jednom koraku odaberite [Pohrana i nastavak].
 5. Posljednji korak pruža kratak pregled svih poduzetih postavki.
 6. Ako želite ispraviti poduzeta podešavanja odaberite [Natrag] kako biste se vratili na željeni korak, zatim ispravite postavke i odaberite [Pohrana i nastavak].
 7. Ako su sve postavke ispravne, u kratkom pregledu odaberite [Nastavak].
 8. Kako biste pohranili postavke u neku datoteku, odaberite [Export summary] pa pohranite datoteku na krajnji uređaj.
 9. Kako biste izvezli sve parametre i njihove postavke odaberite opciju [Export all parameters]. Time ćete sve parametre i njihove postavke izvesti u HTML datoteku.
 • Otvara se početna stranica korisničkog sučelja.

Ručna konfiguracija

Zadavanjem željenih parametara možete ručno konfigurirati izmjenjivač.

Postupak:

 1. Odaberite opciju konfiguracije Ručna konfiguracija.
 2. Na korisničkom sučelju otvara se izbornik Parametri uređaja i prikazuju se sve postojeće skupine parametara izmjenjivača.
 3. Odaberite [Uređivanje parametara].
 4. Odaberite željenu skupinu parametara.
 5. Prikazuju se svi postojeći parametri skupine parametara.
 6. Zadajte željene parametre.
 7. Odaberite [Pohrana svega].
 • Podešeni su svi parametri izmjenjivača.