Sunny Tripower 8.0 / 10.0


STP8.0-3AV-40

STP10.0-3AV-40

maksimalna snaga generatora

15000 Wp

15000 Wp

maksimalni ulazni napon

1000 V

1000 V

MPP-područje napona

260 V do 800 V

320 V do 800 V

naznačeni ulazni napon

580 V

580 V

minimalni ulazni napon

125 V

125 V

početni ulazni napon

150 V

150 V

maksimalna ulazna struja, ulaz A

20 A

20 A

maksimalna ulazna struja, ulaz B

12 A

12 A

maksimalna struja kratkog spoja, ulaz A*

30 A

30 A

maksimalna struja kratkog spoja, ulaz B*

18 A

18 A

Maksimalna povratna struja u fotonaponskom generatoru

0 A

0 A

broj neovisnih MPP-ulaza

2

2

Broj stringova za ulaz A

2

2

Broj stringova za ulaz B

1

1

kategorija prenapona prema IEC 60664-1

II

II

* Prema IEC 62109-2: ISC PV

AC-izlaz

STP8.0-3AV-40

STP10.0-3AV-40

naznačena snaga pri 230 V, 50 Hz

8000 W

10000 W

maksimalna AC prividna snaga pri cos φ = 1

8000 VA

10000 VA

naznačeni mrežni napon

230 V

230 V

AC nazivni napon

3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 240 V / 415 V

3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 240 V / 415 V

područje AC-napona*

180 V do 280 V

180 V do 280 V

AC-nazivna struja pri 220 V

3 x 12,1 A

3 x 14,5 A

AC-nazivna struja pri 230 V

3 x 11,6 A

3 x 14,5 A

AC-nazivna struja pri 240 V

3 x 11,1 A

3 x 13,9 A

maksimalna izlazna struja

3 x 12,1 A

3 x 14,5 A

distorzijski faktor izlazne struje pri distorzijskom faktoru AC-napona < 2% i AC-snage > 50% naznačene snage

< 3 %

< 3 %

maksimalna izlazna struja u slučaju greške

30 A

36 A

struja uključivanja

<20 % AC nazivne struje u trajanju od maks. 10 ms

<20 % AC nazivne struje u trajanju od maks. 10 ms

naznačena frekvencija mreže

50 Hz

50 Hz

AC-mrežna frekvencija*

50 Hz / 60 Hz

50 Hz / 60 Hz

radno područje pri AC-mrežnoj frekvenciji 50 Hz

45 Hz do 55 Hz

45 Hz do 55 Hz

radno područje pri AC-mrežnoj frekvenciji 60 Hz

55 Hz do 65 Hz

55 Hz do 65 Hz

faktor snage pri naznačenoj snazi

1

1

faktor snage osnovnog harmonika cos φ, podesiv

0,8 prepobuđen do 0,8 potpobuđen

0,8 prepobuđen do 0,8 potpobuđen

faze napajanja

3

3

faze priključivanja

3

3

kategorija prenapona prema IEC 60664-1

III

III

* ovisno o postavljenom podatkovnom zapisu za zemlju

Stupanj djelovanja

STP8.0-3AV-40

STP10.0-3AV-40

maksimalni stupanj djelovanja, ηmax

98,2 %

98,2 %

europski stupanj djelovanja, ηEU

97,4 %

97,6 %