Uspostavljanje izravne veze putem WLAN-a


Preduvjeti:

 • Proizvod se mora pustiti u rad.

 • Mora postojati krajnji uređaj (npr. osobno računalo, tablet računalo ili pametni telefon).

 • Na krajnjem uređaju mora biti instalirana aktualna inačica nekog od sljedećih internetskih preglednika: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer ili Safari.

 • Na internetskom pregledniku krajnjeg uređaja mora biti aktiviran JavaScript.

 • Za promjenu parametara koji su od značaja za mrežu po isteku prvih 10 sati napajanja ili po završetku instalacijskog asistenta mora postojati instalacijski SMA Grid Guard kôd (pogledajte „APPLICATION FOR SMA GRID GUARD-CODE“ na adresi www.SMA-Solar.com).

SSID, IP adresa i WLAN zaporka

 1. SSID u WLAN mreži: SMA[serijski broj] (npr. SMA0123456789)
 2. WLAN zaporka specifična za uređaj: pogledajte WPA2-PSK na označnoj pločici proizvoda ili na poleđini isporučenih uputa
 3. Standardna pristupna adresa za izravno povezivanje putem WLAN-a izvan lokalne mreže: http://smalogin.net ili 192.168.12.3

Kod krajnjih uređaja s iOS operacijskim sustavom nije moguć uvoz i izvoz datoteka

Kod mobilnih krajnjih uređaja s iOS operacijskim sustavom iz tehničkih razloga nije moguće uvoziti niti izvoziti datoteke (npr. uvoz konfiguracije izmjenjivača, pohrana aktualne konfiguracije izmjenjivača ili izvoz događaja i parametara).

 1. Koristite krajnji uređaj bez iOS operacijskog sustava kako biste mogli izvoziti i uvoziti datoteke.

Postoje razne mogućnosti za povezivanje proizvoda na krajnji uređaj. Postupak se može razlikovati ovisno o samom krajnjem uređaju. Ako se opisani postupci ne mogu primijeniti na Vaš krajnji uređaj, uspostavite izravnu vezu putem WLAN mreže kao što je opisano u uputama za rad Vašeg uređaja.

Na raspolaganju su sljedeće mogućnosti povezivanja:

 • Povezivanje s aplikacijom SMA 360°

 • Povezivanje putem funkcije WPS

 • Povezivanje primjenom WLAN mrežne pretrage

Povezivanje s aplikacijom SMA 360°

Preduvjet:

 • Mora postojati krajnji uređaj s kamerom.

 • Na krajnjem uređaju mora biti instalirana aplikacija SMA 360°.

 • Mora postojati korisnički račun za Sunny Portal.

Postupak:

 1. Otvorite aplikaciju SMA 360° i prijavite se korisničkim računom za Sunny Portal.
 2. Odaberite Service > QR-Code Scan (Servis > Skeniranje QR koda).
 3. QR kod koji se nalazi na naljepnici na proizvodu skenirajte skenerom za QR kodove aplikacije SMA 360°.
 4. Krajnji uređaji se automatski povezuje s izmjenjivačem. Otvara se internetski preglednik Vašeg krajnjeg uređaja i prikazuje stranica za prijavljivanje na korisničko sučelje.
 5. Ako se internetski preglednik Vašeg krajnjeg uređaja ne otvori automatski i ne prikaže stranicu za prijavljivanje za korisničko sučelje, ručno ga otvorite i u adresni redak unesite adresu https://smalogin.net.

Povezivanje putem funkcije WPS

Preduvjet:

 • Krajnji uređaj mora biti opremljen funkcijom WPS.

Postupak:

 1. Aktivirajte WPS funkciju na izmjenjivaču. U tu svrhu 2 puta uzastopce kucnite o poklopac kućišta izmjenjivača.
 2. Plavi LED indikator treperi brzo u trajanju od oko 2 minute. WPS funkcija je u tom vremenu aktivna.
 3. Aktivirajte WPS funkciju na svom krajnjem uređaju.
 4. Krajnji uređaji se automatski povezuje s izmjenjivačem. Otvara se internetski preglednik Vašeg krajnjeg uređaja i prikazuje stranica za prijavljivanje na korisničko sučelje.
 5. Ako se internetski preglednik Vašeg krajnjeg uređaja ne otvori automatski i ne prikaže stranicu za prijavljivanje za korisničko sučelje, ručno ga otvorite i u adresni redak unesite adresu https://smalogin.net.

Povezivanje primjenom WLAN mrežne pretrage

 1. Na svom krajnjem uređaju potražite dostupne WLAN mreže.
 2. S popisa pronađenih WLAN mreža odaberite SSID izmjenjivača SMA[serijski broj].
 3. Unesite WLAN zaporku specifičnu za uređaj (pogledajte WPA2-PSK na označnoj pločici ili na poleđini isporučenih uputa).
 4. Otvorite internetski preglednik svojeg krajnjeg uređaja i u adresni redak unesite adresu https://smalogin.net.
 5. Otvara se stranica za prijavljivanje na korisničko sučelje.
 6. Ako se stranica za prijavljivanje na korisničko sučelje ne otvori, onda u adresni redak internetskog preglednika unesite IP adresu 192.168.12.3 ili ako Vaš uređaj podržava usluge mDNS, upišite SMA[serijski broj].local ili https://SMA[serijski broj].