Aktiviranje prijema upravljačkih signala (samo za Italiju)


Stručna snaga

Kako bi sustavi u Italiji mogli primati upravljačke naredbe opskrbljivač električnom energijom, treba podesiti sljedeće parametre.

Temeljni postupak promjene pogonskih parametara opisan je u drugim poglavljima Promjena pogonskih parametara).

Parametri

Vrijednost / područje

Razlučivost

Zadana vrijednost

Aplikacijski ID

0 do 16384

1

16384

GOOSE-MAC adresa

01:0C:CD:01:00:00 do 01:0C:CD:01:02:00

1

01:0C:CD:01:00:00

Postupak:

  1. Odaberite skupinu parametara External Communication > IEC 61850 configuration.
  2. U polje Application-ID unesite Aplikacijski ID pristupnika opskrbljivača električnom energijom. Vrijednost zatražite od svog opskrbljivača električnom energijom. Možete unijeti vrijednost između 0 i 16384. Vrijednost 16384 znači "deaktivirano".
  3. U polje Goose-Mac address unesite MAC adresu pristupnika opskrbljivača električnom energijom od kog izmjenjivač treba primati upravljačke naredbe. Vrijednost zatražite od svog opskrbljivača električnom energijom.
  • Prijem upravljačkih signala opskrbljivača električnom energijom je tako aktiviran.