Pokretanje samoprovjere (za Italiju i Dubai)


Stručna snaga

Samoprovjera je potrebna samo kod izmjenjivača koji se koriste u Italiji i Dubaiju. Talijanska norma CEI 0-21 i Agencija za vodu i električnu energiju Dubaija DEWA (Dubai Electricity and Water Authority) propisuju samoprovjeru za sve izmjenjivače koji su dio javne električne mreže. Prilikom samoprovjere izmjenjivač sukcesivno provjerava vremena reakcije na prenapon, podnapon te maksimalnu i minimalnu frekvenciju.

Samoprovjera linearno mijenja gornji i donji prag isključivanja svake zaštitne funkcije kod nadzora frekvencije i napona. Čim je mjerna vrijednost izvan dozvoljenog raspona isključivanja, izmjenjivač se odvaja iz javne električne mreže. Na taj način izmjenjivač utvrđuje vrijeme reakcije i vrši samoprovjeru.

Po završetku samoprovjere, izmjenjivač se automatski vraća u režim napajanja, namješta prvobitne uvjete isključivanja i priključuje se na javnu električnu mrežu. Provjera traje oko 3 min.

Preduvjeti:

  • Lokalni podatkovni zapis izmjenjivača mora biti postavljen na CEI 0-21 intern ili DEWA 2016 intern.

Postupak:

  1. Odaberite izbornik Konfiguracija uređaja.
  2. Odaberite [Postavke].
  3. U sljedećem kontekstnom izborniku odaberite opciju [Pokretanje samoprovjere].
  4. Slijedite upute iz dijaloga i prema potrebi pohranite protokol samoprovjere.