Montaža proizvoda


Dodatni materijal za montažu (ne postoji u opsegu isporuke):

 • 3 vijka koja odgovaraju podlozi i težini izmjenjivača (promjer: najmanje 6 mm)

 • 3 podloške koje odgovaraju vijcima (vanjski promjer: najmanje 18 mm)

 • Eventualno 3 spojnice koje odgovaraju podlozi i vijcima

OPREZ

Opasnost od ozljede zbog težine proizvoda

Uslijed pogrešnog podizanja i ispadanja proizvoda pri transportu ili montaži može doći do ozljeda.

 1. Proizvod treba pažljivo transportirati i podizati. Pritom treba uzeti u obzir težinu proizvoda.
 2. Prilikom svih radova na proizvodu treba nositi prikladnu osobnu zaštitnu opremu.

Postupak:

 1. OPREZ

  Opasnost od ozljeda na oštećenim instalacijama

  U zidu mogu biti instalirani strujni kabeli i drugi opskrbni vodovi (npr. za plin ili vodu).

  1. Pobrinite se da u zidu nema vodova koji bi tijekom bušenja mogli biti oštećeni.
  1944213772
 2. Držač postavite vodoravno na zidu i označite poziciju provrta. Pritom koristite barem jedan provrt s desne i lijeve strane i donji otvor u sredini zidnog držača. Prilikom montaže na stup koristite gornji i donji otvor u sredini zidnog držača.
 3. Zidni držač ostavite na stranu i izbušite označene provrte.
 4. Ovisno o podlozi, u provrte eventualno utaknite spojnice.
 5. 2024894988
 6. Zidni držač postavite vodoravno i učvrstite ga vijcima i podloškama.
 7. 2371545356
 8. Izmjenjivač postavite na zidni držač. Pritom oba vodeća ispupčenja desno i lijevo na rebrima poleđine izmjenjivača moraju ući u vodeće utore u zidnom držaču.
 9. Osigurajte siguran dosjed izmjenjivača.
 10. 2371545740
 11. Fiksirajte izmjenjivač na zidnom držaču. U tu svrhu na objema stranama postavite po jedan vijak s lećastom glavom M5x12 u donji provrt pričvrsnog jezička izmjenjivača i zategnite TORX odvijačem (TX25) (zatezni moment: 2,5 Nm).