Kasutuselevõtu meetod


Spetsialistid

Sideseadmes kasutatava vaheldi kasutuselevõtt

Kui vaheldi võetakse kasutusele sideseadmes, on sideseade (nt SMA Data Manager) terviksüsteemi konfigureerimise üksus. Konfiguratsioon kantakse üle süsteemi kõikidele vahelditele. Sideseadme kaudu määratav süsteemi parool on samaaegselt vaheldi kasutajaliidese parool.

  1. Vaheldi kasutuselevõtt Vaheldi kasutuselevõtmine).
  2. Tehke vaheldi esmane konfigureerimine sideseadme kaudu. Konfiguratsioon kantakse üle vaheldile ja vaheldi seaded kirjutatakse üle.
  3. Inaktiveerige Sunny Portali kaud vaheldi Webconnect-funktsioon. Sellega hoiate te ära vaheldi ebavajalikud ühenduskatsed Sunny Portaliga.

Kõnealune peatükk kirjeldab kasutuselevõtu meetodit ja annab ülevaate etappidest, mis te peate läbima etteantud järjekorras.

Meetod

Vt

Vaheldi kasutuselevõtt.

Vaheldi kasutuselevõtmine

Looge ühendus vaheldi kasutajaliidesega. Selleks on teil valida erinevate ühendusvõimaluste vahel:

  • otseühendus WLANi kaudu

  • otseühendus Etherneti kaudu

  • ühendus WLANi kaudu kohalikus võrgus

  • ühendus Etherneti kaudu kohalikus võrgus

Ühenduse loomine kasutajaliidesega

Logige sisse kasutajaliidesel.

Kasutajaliidesesse sisselogimine ja sealt väljalogimine

Valige suvand vaheldi konfigureerimiseks. Seejuures pöörake tähelepanu sellele, et võrgukohaste parameetrite muutmiseks pärast esimese 10 toitetunni möödumist või pärast paigaldusviisardi lõpetamist peab olemas olema SMA Grid Guard-Code (vt „SMA Grid Guard-Code'i tellimisblankett“ www.SMA-Solar.com alt).

Konfiguratsioonisuvandi valimine

veenduge, et riigiandmebaas on seatud õigesti.

Riigi andmekogumi seadmine

Seadmed Itaalias või Dubais: käivitage enesekontroll.

Käivitage enesekontroll (Itaalia ja Dubai)

Vajaduse korral tehke vaheldi muud seaded.

Kasutamine