Ponovno stavljanje izmjenjivača izvan pogona


Stručna snaga

Kako biste po isteku vijeka trajanja izmjenjivač u potpunosti stavili izvan pogona, postupite kao što je opisano u ovom poglavlju.

OPREZ

Opasnost od ozljede zbog težine proizvoda

Uslijed pogrešnog podizanja i ispadanja proizvoda pri transportu ili montaži može doći do ozljeda.

 1. Proizvod treba pažljivo transportirati i podizati. Pritom treba uzeti u obzir težinu proizvoda.
 2. Prilikom svih radova na proizvodu treba nositi prikladnu osobnu zaštitnu opremu.

Postupak:

 1. OPASNOST

  Smrtna opasnost od visokog napona

  1. Izmjenjivač stavite u beznaponsko stanje Postavljanje izmjenjivača u stanje bez napona).
 2. OPREZ

  Opasnost od opeklina uslijed vrućih dijelova kućišta

  1. Pričekajte 30 minuta da se kućište ohladi.
  3189057164
 3. Odvijte RS485 utikač te ga izvucite iz priključnice.
 4. 4174728844
 5. Navijte zaštitni poklopac na RS485 priključnicu.
 6. 2371721228
 7. Odvijte preturnu maticu s navojne čahure mrežnog kabela.
 8. 3235478796
 9. Odvijte navojnu čahuru s navoja mrežne priključnice na izmjenjivaču pa ju skinite.
 10. 2371721996
 11. Otkočite utikač mrežnog kabela i izvucite ga iz priključnice na izmjenjivaču.
 12. 2047884812
 13. Izvucite kabelski uvodnik iz navojne čahure pa izvadite mrežni kabel iz uvodnika.
 14. 2371722380
 15. Izvucite mrežni kabel iz navojne čahure i preturne matice.
 16. 2371722764
 17. Navijte zaštitni poklopac za mrežnu priključnicu.
 18. 2371723148
 19. Odvijte i skinite antenu.
 20. 2371723532
 21. Ako postoji zaštitni poklopac, nataknite ga na priključnicu za priključak antene.
 22. 2371723916
 23. Ako je na izmjenjivaču priključeno dodatno uzemljenje ili izjednačenje potencijala, otpustite vijak s lećastom glavom M5x12 (odvijačem TX25) pa uklonite kabel za uzemljenje.
 24. 2371724300
 25. Pomoću odvijača (TX25) odvijte vijke s lećastom glavom M5x12 s lijeve i desne strane koji služe za pričvršćenje izmjenjivača na zidni držač.
 26. 3189062156
 27. Izmjenjivač skinite sa zidnog držača povlačeći ga okomito prema gore.
 28. 2047887884
 29. Odvijte vijke za pričvršćenje zidnog držača pa skinite zidni držač.
 30. Kada izmjenjivač treba uskladištiti ili isporučiti, upakirajte zajedno izmjenjivač, AC utikač, DC utične spojnike,RJ45 zaštitni uvodnik, antenu i zidni držač. U tu svrhu koristite originalno pakiranje ili pakiranje prilagođeno težini i veličini izmjenjivača.
 31. Kada izmjenjivač treba zbrinuti, učinite to prema službenim smjernicama za uklanjanje elektroničkog otpada.