Aktiviranje WPS funkcije


WPS funkcija se može koristiti za različite svrhe:

 • Automatsko povezivanje s mrežom (npr. preko routera)

 • Izravno povezivanje proizvoda i krajnjeg uređaja

Ovisno o tome u koju svrhu želite koristiti WPS funkciju, morate postupiti na drugačiji način kako biste ju aktivirali.

Aktiviranje funkcije WPS za automatsko povezivanje s mrežom

Preduvjeti:

 • U proizvodu mora biti aktiviran WLAN.

 • WPS na routeru mora biti aktiviran.

Postupak:

 1. Otvorite korisničko sučelje Uspostavljanje veze s korisničkim sučeljem).
 2. Prijavite se kao Installer.
 3. Pokrenite instalacijski asistent Pokretanje instalacijskog asistenta).
 4. Odaberite korak Mrežna konfiguracija.
 5. U jezičku WLAN odaberite polje WPS za WLAN mrežu.
 6. Odaberite Activate WPS.
 7. Odaberite Pohrana i nastavak pa napustite instalacijski asistent.
 • WPS funkcija je aktivna i može se uspostaviti automatska veza s mrežom.

Aktiviranje funkcije WPS za izravno povezivanje s krajnjim uređajem

 • Aktivirajte WPS funkciju na izmjenjivaču. U tu svrhu 2 puta uzastopce kucnite o poklopac kućišta izmjenjivača.

  Plavi LED indikator treperi brzo u trajanju od oko 2 minute. WPS funkcija je u tom vremenu aktivna.