Problemi sa streaming uslugama


Ako koristite streaming usluge u lokalnoj mreži u kojoj se također nalazi i izmjenjivač, može doći do smetnji u prijenosu signala. U tom slučaju možete promijeniti IGMP postavke izmjenjivača putem pogonskih parametara.

  • Obratite se servisnoj službi i promijenite IGMP postavke u dogovoru s njima.