Preuzimanje konfiguracije iz datoteke


Stručna snaga

Kako biste konfigurirali izmjenjivač, konfiguraciju možete preuzeti iz neke datoteke. U tu svrhu morate konfiguraciju nekog drugog izmjenjivača istog tipa ili iste linije uređaja prethodno pohraniti u datoteku Pohrana konfiguracije u datoteku). Pritom se preuzimaju isključivo parametri uređaja, ali ne i zaporke.

Preduvjeti:

  • Nadležni opskrbljivač električnom energijom mora odobriti izmjene parametara koji su od značaja za mrežu.

  • Mora postojati SMA Grid Guard kôd (pogledajte „APPLICATION FOR SMA GRID GUARD-CODE“ na adresi www.SMA-Solar.com).

Postupak:

  1. Otvorite korisničko sučelje Uspostavljanje veze s korisničkim sučeljem).
  2. Prijavite se na korisničko sučelje kao Installer Prijava i odjava na korisničko sučelje).
  3. Odaberite izbornik Konfiguracija uređaja.
  4. Odaberite [Postavke].
  5. U kontekstnom izborniku odaberite [Preuzimanje konfiguracije iz datoteke].
  6. Slijedite upute iz dijaloga.