Uspostavljanje izravne veze putem Etherneta


Preduvjeti:

 • Proizvod se mora pustiti u rad.

 • Mora postojati krajnji uređaj (npr. osobno računalo) s Ethernet sučeljem.

 • Proizvod mora biti izravno povezan s krajnjim uređajem.

 • Na krajnjem uređaju mora biti instalirana aktualna inačica nekog od sljedećih internetskih preglednika: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer ili Safari.

 • Za promjenu parametara koji su od značaja za mrežu po isteku prvih 10 sati napajanja ili po završetku instalacijskog asistenta mora postojati instalacijski SMA Grid Guard kôd (pogledajte „APPLICATION FOR SMA GRID GUARD-CODE“ na adresi www.SMA-Solar.com).

IP adresa izmjenjivača

 1. Standardna IP adresa izmjenjivača za izravno povezivanje putem Etherneta: 169.254.12.3

Postupak:

 1. Otvorite internetski preglednik Vašeg krajnjeg uređaja, unesite u adresni redak IP adresu 169.254.12.3 pa stisnite tipku za potvrdu unosa.
 2. Internetski preglednik signalizira postojanje sigurnosnog propusta

  Nakon unosa IP adrese može se pojaviti poruka koja ukazuje na to da veza sa korisničkim sučeljem nije sigurna. SMA Solar Technology AG jamči sigurnost korisničkog sučelja.

  1. Nastavite s učitavanjem korisničkog sučelja.
 • Otvara se stranica za prijavljivanje na korisničko sučelje.