Okretni momenti


vijci za prčvršćenje izmjenivača na zidni držač

2,5 Nm

Dodatno uzemljenje

2,5 Nm

Preturna matica SUNCLIX

2,0 Nm