Postavljanje izmjenjivača u stanje bez napona


Stručna snaga

Prije provedbe radova na izmjenjivaču, stavite izmjenjivač u beznaponsko stanje kako je i opisano u ovom poglavlju. Pritom se uvijek pridržavajte zadanog redoslijeda.

UPOZORENJE

Opasnost po život uslijed strujnog udara u slučaju uništenja mjernog uređaja pod utjecajem prenapona

Prenapon može oštetiti mjerni uređaj i dovesti do toga da kućište mjernog uređaja bude pod naponom. Dodirivanje kućišta mjernog uređaja koje se nalazi pod naponom može imati za posljedicu strujni udar sa smrtnim ishodom ili ozljedama opasnim po život.

 1. Koristite samo mjerne uređaje s opsegom ulaznog napona istosmjerne struje od najmanje 1000 V ili višim.

Postupak:

 1. Isključite instalacijski prekidač za nadstrujnu zaštitu i zaštitite ga od nehotičnog uključivanja.
 2. 3188648716
 3. Postavite DC teretnu rastavnu sklopku izmjenjivača na O.
 4. Pričekajte da se LED indikatori ugase.
 5. 3188649100
 6. Kliještima ampermetra provjerite ima li napona na nekom DC-kabelu.
 7. OPASNOST

  Opasnost po život od strujnog udara u slučaju dodirivanja DC vodiča ili DC utičnih kontakata, ako su DC utični spojnici oštećeni ili otpušteni

  DC utični spojnici se u slučaju nepravilnog otpuštanja i izvlačenja mogu slomiti i oštetiti, otpustiti od DC kabela ili ih se više ne može pravilno priključiti. Na taj način DC vodiči ili DC utični kontakti mogu postati izloženi. Dodirivanje DC kabela ili DC utičnih kontakata koji su pod naponom može imati za posljedicu strujni udar sa smrtnim ishodom ili ozbiljnim ozljedama.

  1. Prilikom izvođenja radova na DC utičnim spojnicima nosite izolirane rukavice i rabite izolirani alat.
  2. Uvjerite se da su DC utični spojnici u besprijekornom stanju i da nema izloženih DC vodiča ili DC utičnih kontakata.
  3. DC utične spojnike pažljivo otkočite i izvucite kao što je opisano u nastavku.
  2047722252
 8. Otkočite i izvucite DC utične spojnike. U tu svrhu utaknite ravni odvijač ili koljenasti utikač (širine oštrice: 3,5 mm) u jedan od bočnih proreza i skinite DC utične spojnike. Pritom nemojte otkvačiti DC utične spojnike, nego utaknite alat samo kako biste otpustili blokadu u jedan od bočnih utora i nemojte povlačiti kabel.
 9. 2371718924
 10. Prikladnim mjernim instrumentom provjerite da nema napona na DC ulazima između pozitivnog i negativnog pola.
 11. Prikladnim mjernim instrumentom provjerite da nema napona na DC ulazima između pozitivnog odnosno negativnog pola i uzemljenja.
 12. 2371719308
 13. Odvijte AC utikač te ga izvucite iz priključnice za AC priključak.