Konfiguracija određivanja djelatne snage


Stručna snaga

Pokretanje instalacijskog asistenta

 1. Otvorite korisničko sučelje Uspostavljanje veze s korisničkim sučeljem).
 2. Prijavite se kao Installer.
 3. Pokrenite instalacijski asistent Pokretanje instalacijskog asistenta).
 4. Pri svakom koraku odaberite [Save and next] sve do koraka Usluge mrežnog sustava.
 5. Obavite podešavanja kao što je opisano u nastavku.

Unos postavki za sustave s eksternim zadavanjem vrijednosti

 1. Isključite regulaciju priključne točke mreže odabirom polja [Off].
 2. U radnom listu s nazivom jezička Active power mode uključite opciju Zadavanje djelatne snage odabirom polja [On].
 3. U padajućem popisu Operating mode active power setting odaberite unos External setting.
 4. S padajućeg popisa Fallback behavior odaberite unos Apply fallback values.
 5. U polju Fallback value of maximum active power unesite vrijednost na koju izmjenjivač treba ograničiti svoju nazivnu snagu u slučaju ispada komunikacije s nadređenom upravljačkom jedinicom po isteku vremenskog prekoračenja.
 6. U polje za unos vremenskog prekoračenja Timeout unesite vrijeme koje izmjenjivač treba čekati da mu se nazivna snaga ograniči na zadanu vrijednost za rad u rezervi.
 7. Ako pri zadanoj vrijednosti od 0 % ili 0 W nije dopušteno da izmjenjivač u neznatnoj mjeri prenosi djelatnu snagu u javnu strujnu mrežu, onda u padajućem popisu Grid disconnection for 0% active power setting odaberite opciju Da. Time je zajamčeno da se izmjenjivač u slučaju zahtijevanog ponašanja pri 0°% ili 0°W odvoji od javne strujne mreže i ne prenosi aktivnu snagu u mrežu.

Unos postavki za sustave s ručnim zadavanjem vrijednosti

 1. U radnom listu s nazivom jezička Active power mode uključite opciju Regulacija priključne točke mreže odabirom polja [On].
 2. U polje Nazivna snaga sustava unesite ukupnu snagu FN generatora.
 3. U padajućem popisu Operating mode active power setting odaberite treba li ograničenje djelatne snage realizirati zadavanjem fiksne vrijednosti u postocima ili u vatima.
 4. U polju Set active power limit unesite vrijednost na koju treba ograničiti djelatnu snagu na priključku mreže. Za nulti iznos djelatne snage vrijednost mora biti postavljena na 0.
 5. Uključite Active power setpoint odabirom polja [On].
 6. Za ručno zadavanje odaberite unos Manual setting in % ili Manual setting in W pa unesite odgovarajuću željenu vrijednost.
 7. Ako izmjenjivač treba samostalno regulirati djelatnu snagu na priključnoj točki mreže, postupite na sljedeći način:
  • U padajućem popisu Operating mode active power setting odaberite unos External setting.

  • S padajućeg popisa Fallback behavior odaberite unos Apply fallback values.

  • U padajućem popisu Grid disconnection for 0% active power setting odaberite opciju No.