Konfiguracija upravljanja napajanjem


Stručna snaga

Pokretanje instalacijskog asistenta

 1. Otvorite korisničko sučelje Uspostavljanje veze s korisničkim sučeljem).
 2. Prijavite se kao Installer.
 3. Pokrenite instalacijski asistent Pokretanje instalacijskog asistenta).
 4. Pri svakom koraku odaberite [Pohrana i nastavak] sve do koraka Konfiguracija usluge mrežnog sustava.
 5. Obavite podešavanja kao što je opisano u nastavku.

Namještanje priključene faze

 • U radnom listu s nazivom jezička Upravljanje napajanjem iz padajućeg popisa Priključena faza odaberite fazu na koju je priključen na izmjenjivač.

Parametriranje sustava s nadređenom jedinicom (npr. Sunny Home Manager)

 1. Isključite Upravljanje napajanjem na priključku mreže odabirom polja [Isklj].
 2. Opciju Upravljačka jedinica sustava i ograničenje snage uključite odabirom polja [Uklj].
 3. U padajućem popisu Način rada aktivna snaga odaberite unos Ograničenje djelatne snage P od strane upravljačke jedinice sustava.
 4. U padajućem popisu Način rada bez upravljačke jedinice sustava odaberite unos Primjena Fallback postavke.
 5. U polju Fallback aktivna snaga P unesite vrijednost na koju izmjenjivač treba ograničiti svoju nazivnu snagu u slučaju ispada komunikacije s nadređenom jedinicom po isteku vremenskog prekoračenja.
 6. U polje za unos vremenskog prekoračenja Timeout unesite vrijeme koje izmjenjivač treba čekati da mu se nazivna snaga ograniči na zadanu Fallback vrijednost.
 7. Ako pri 0 % ili 0 W nije dopušteno da izmjenjivač u neznatnoj mjeri prenosi aktivnu snagu u javnu strujnu mrežu, onda u padajućem popisu Razdvajanje mreže pri napajanju od 0% odaberite opciju Da. Time je zajamčeno da se izmjenjivač u slučaju zahtijevanog ponašanja pri 0°% ili 0°W odvoji od javne strujne mreže i ne prenosi aktivnu snagu u mrežu.

Parametriranje sustava bez nadređene jedinice (npr. Sunny Home Manager)

 1. Uključite Upravljanje napajanjem na priključku mreže odabirom polja [Uklj].
 2. U polje Nazivna snaga sustava unesite ukupnu snagu FN generatora.
 3. U padajućem popisu Način rada s ograničenjem djelatne snage na priključku mreže odaberite treba li ograničenje djelatne snage realizirati zadavanjem fiksne vrijednosti u postocima ili u vatima.
 4. U polju Podešena granica djelatne snage na priključku mreže unesite vrijednost na koju treba ograničiti djelatnu snagu na priključku mreže. Za 0% napajanja vrijednost mora biti postavljena na 0.
 5. Opciju Upravljačka jedinica sustava i ograničenje snage uključite odabirom polja [Uklj].
 6. Za upravljačku jedinicu sustava i ograničenje snage na temelju fiksnih zadanih vrijednosti, za parametar Ograničenje djelatne snage P u % Pmax unesite ili odaberite Ograničenje djelatne snage P u W pa unesite odgovarajuću željenu vrijednost.
 7. Ako izmjenjivač treba samostalno ograničavati djelatnu snagu na priključku mreže, postupite na sljedeći način:
  • U padajućem popisu Način rada aktivna snaga odaberite unos Ograničenje djelatne snage P od strane upravljačke jedinice sustava.

  • U padajućem popisu Način rada bez upravljačke jedinice sustava odaberite unos Zadržavanje vrijednosti.

  • U padajućem popisu Razdvajanje mreže pri napajanju od 0% odaberite opciju Ne.