Informacije o događaju


Broj događaja

Poruka, uzrok i rješenje

101

102

103

Grid fault

Mrežni napon ili mrežna impedancija na priključnoj točki izmjenjivača je previsoka. Izmjenjivač je odvojen od javne strujne mreže.

Rješenje:

 • Provjerite je li mrežni napon na priključnoj točki izmjenjivača uvijek u dopuštenom području.

  Ako je mrežni napon zbog lokalnih mrežnih uvjeta izvan dopuštenog područja, obratite se opskrbljivaču električnom energijom. Opskrbljivač električnom energijom mora odobriti prilagodbu napona na točki napajanja ili mijenjanje nadziranih pogonskih granica.

  Ako je mrežni napon uvijek u dopuštenom području, a ova se informacija i dalje prikazuje, kontaktirajte servis.

202

203

205

Grid fault

Javna strujna mreža je odvojena, AC-kabel je oštećen ili je mrežni napon na priključnoj točki izmjenjivača prenizak. Izmjenjivač je odvojen od javne strujne mreže.

Rješenje:

 • Uvjerite se da je uključen instalacijski prekidač za nadstrujnu zaštitu.

 • Uvjerite se da AC kabel nije oštećen i da je pravilno priključen.

 • Osigurajte da je ispravno postavljen podatkovni zapis za zemlju.

 • Provjerite je li mrežni napon na priključnoj točki izmjenjivača uvijek u dopuštenom području.

  Ako je mrežni napon zbog lokalnih mrežnih uvjeta izvan dopuštenog područja, obratite se opskrbljivaču električnom energijom. Opskrbljivač električnom energijom mora odobriti prilagodbu napona na točki napajanja ili mijenjanje nadziranih pogonskih granica.

  Ako je mrežni napon trajno u dopuštenom području, a ova se poruka i dalje prikazuje, kontaktirajte servisnu službu.

301

Grid fault

10-minutna srednja vrijednost mrežnog napona napustila je dopušteno područje. Mrežni napon ili mrežna impedancija na priključnoj točki je previsoka. Izmjenjivač se odvaja od javne strujne mreže kako bi se zadržala kvaliteta napona.

Rješenje:

 • Tijekom režima napajanja provjerite je li mrežni napon na priključnoj točki izmjenjivača uvijek u dopuštenom području.

  Ako je mrežni napon zbog lokalnih mrežnih uvjeta izvan dopuštenog područja, obratite se opskrbljivaču električnom energijom. Opskrbljivač električnom energijom mora odobriti prilagodbu napona na točki napajanja ili mijenjanje nadziranih pogonskih granica.

  Ako je mrežni napon uvijek u dopuštenom području, a ova se informacija i dalje prikazuje, kontaktirajte servis.

302

Ograničenje djelatne snage zbog AC napon

Izmjenjivač je smanjio svoju snagu zbog previsokog mrežnog napona kako bi zajamčio stabilnost mreže.

Rješenje:

 • Ako je moguće, provjerite postoje li u mrežnom naponu česte oscilacije. Ako se oscilacije javljaju učestalo i ova se informacija često prikazuje, obratite se opskrbljivaču električnom energijom i upitajte odobrava li promjenu pogonskih parametara izmjenjivača. Ako mrežni operater te promjene odobrava, sa servisnom linijom "SMA Service Line" treba dogovoriti sve o promjeni pogonskih parametara.

401

404

Grid fault

Izmjenjivač je odvojen od javne strujne mreže. Prepoznata je neovisna mreža ili izuzetno velika promjena mrežne frekvencije.

Rješenje:

 • Provjeriti postoje li na mrežnom priključku jake, kratkotrajne oscilacije frekvencije.

501

Grid fault

Mrežna frekvencija je izvan dopuštenog područja. Izmjenjivač je odvojen od javne strujne mreže.

Rješenje:

 • Ako je moguće, provjerite postoje li u mrežnoj frekvenciji česte oscilacije.

  Ako se oscilacije javljaju učestalo i ova se informacija često prikazuje, obratite se opskrbljivaču električnom energijom i upitajte odobrava li promjenu pogonskih parametara izmjenjivača.

  Ako mrežni operater te promjene odobrava, sa servisnom linijom "SMA Service Line" treba dogovoriti sve o promjeni pogonskih parametara.

601

Grid fault

Izmjenjivač je u mrežnoj struji utvrdio nedopušteno visoku istosmjernu komponentu.

Rješenje:

 • Provjerite istosmjernu komponentu na mrežnom priključku.

 • Ako se ova informacija često prikazuje, obratite se opskrbljivaču električnom energijom i dogovorite s njime smije li se povećati granična vrijednost nadzora izmjenjivača.

701

Frq. not permitted > Check parameter

Mrežna frekvencija je izvan dopuštenog područja. Izmjenjivač je odvojen od javne strujne mreže.

Rješenje:

 • Ako je moguće, provjerite postoje li u mrežnoj frekvenciji česte oscilacije.

  Ako se oscilacije javljaju učestalo i ova se informacija često prikazuje, obratite se opskrbljivaču električnom energijom i upitajte odobrava li promjenu pogonskih parametara izmjenjivača.

  Ako mrežni operater te promjene odobrava, sa servisnom linijom "SMA Service Line" treba dogovoriti sve o promjeni pogonskih parametara.

901

PE conn. missing > Check connection

PE nije pravilno priključen.

Rješenje:

 • Uvjerite se da je PE pravilno priključen.

1001

L i N su zamijenili mjesta > provjerite priključak

Vodičima L i N su zamijenjena mjesta.

Rješenje:

 • Uvjerite se da su L i N ispravno priključeni.

1101

Pogreška u instalaciji > provjerite priključak

Na N je priključena dodatna faza.

Rješenje:

 • Priključite N na neutralni vodič.

1302

Waiting for grid voltage > Installation failure grid connection > Check grid and fuses

Vodič L ili N nije priključen.

Rješenje:

 • Uvjerite se da su L i N priključeni.

 • Uvjerite se da je uključen instalacijski prekidač za nadstrujnu zaštitu.

 • Uvjerite se da AC kabel nije oštećen i da je pravilno priključen.

1501

Reconnection fault grid

Promijenjeni podatkovni zapis za zemlju ili vrijednost parametra koji ste postavili ne odgovara lokalnim zahtjevima. Izmjenjivač se ne može priključiti na javnu strujnu mrežu.

Rješenje:

 • Osigurajte da je ispravno postavljen podatkovni zapis za zemlju. U tu svrhu odaberite parametar Set country standard i provjerite zadanu vrijednost.

3301

3302

3303

Unstable operation

Opskrba na DC-ulazu nije dovoljna za stabilan rad izmjenjivača. Izmjenjivač se ne može priključiti na javnu strujnu mrežu.

Rješenje:

 • Osigurajte da je FN-generator pravilno postavljen.

 • Uvjerite se da fotonaponski generator nije prekriven snijegom ili na neki drugi način zasjenjen.

 • Uvjerite se da je fotonaponski generator potpuno ispravan.

3401

3402

3407

DC overvoltage > Disconnect generator

Prenapon na DC-ulazu. Može doći do uništenja izmjenjivača.

Ova poruka se prikazuje dodatnim brzim treperenjem LED indikatora.

Rješenje:

 • Izmjenjivač odmah dovedite u beznaponsko stanje.

 • Provjerite je li DC-napon ispod maksimalnog ulaznog napona izmjenjivača. Ako je DC-napon ispod maksimalnog ulaznog napona izmjenjivača, ponovo priključite DC utične spojnike na izmjenjivač.

 • Ako je DC napon iznad maksimalnog ulaznog napona izmjenjivača, uvjerite se da je FN generator ispravno dimenzioniran ili kontakirajte instalatera FN generatora.

 • Ako se ova informacija često ponavlja, kontaktirajte servis.

3501

Insulation failure > Check generator

Izmjenjivač je u FN-generatoru utvrdio zemljospoj.

Rješenje:

 • Provjerite zemljospoj fotonaponskog sustava.

3701

Resid.curr.too.high > Check generator

Izmjenjivač je otkrio struju kvara nakon kratkotrajnog uzemljenja FN-generatora.

Rješenje:

 • Provjerite zemljospoj fotonaponskog sustava.

3801

3802

3805

DC overcurrent > Check generator

Previsoka struja na DC-ulazu. Izmjenjivač nakratko prekida napajanje.

Rješenje:

 • Ako se ova poruka često ponavlja, uvjerite se da je FN generator ispravno dimenzioniran i priključen.

3901

3902

Waiting for DC start conditions > Start cond. not met

Uvjeti za napajanje u javnu strujnu mrežu još nisu ispunjeni.

Rješenje:

 • Uvjerite se da fotonaponski generator nije prekriven snijegom ili na neki drugi način zasjenjen.

 • Pričekajte jače zračenje.

 • Ako se ova informacija češće pojavljuje u jutarnjim satima, povećajte granični napon za pokretanje napajanja. Pritom promijenite parametar Critical voltage to start feed-in.

 • Ako se ova informacija prikazuje češće pri srednjem zračenju, osigurajte da je FN-generator ispravno postavljen.

4011

Bridged strings determined

Ulazi istosmjerne struje A i B su paralelno priključeni.

4012

No bridged strings determined

Ulazi istosmjerne struje A i B nisu paralelno priključeni.

6002-6412

Self diagnosis > Interference device

Servisna služba mora odrediti uzrok.

Rješenje:

 • Kontaktirajte servis.

6501

6502

6509

Self diagnosis > Overtemperature

Izmjenjivač se isključio zbog previsoke temperature.

Rješenje:

 • Rashladna rebra na stražnjoj strani kućišta i ventilacijske kanale s gornje strane očistite mekom četkom.

 • Osigurajte da je izmjenjivač dovoljno prozračen.

 • Uvjerite se da nije prekoračena temperatura okoline od +40 °C.

 • Uvjerite se da izmjenjivač nije izložen izravnom sunčevom zračenju.

6512

Minimum operating temperature not reached

Izmjenjivač vrši napajanje u javnu strujnu mrežu tek pri temperaturama preko -25 °C.

6602

6603

6604

Self diagnosis > Overload

Servisna služba mora odrediti uzrok.

Rješenje:

 • Kontaktirajte servis.

6801

6802

Self diagnosis > Input A defective

Rješenje:

 • Provjerite je li priključen string na ulaz A.

 • Kontaktirajte servis.

6901

6902

Self diagnosis > Input B defective

Rješenje:

 • Provjerite je li priključen string na ulaz B.

 • Kontaktirajte servis.

6701

6702

Communication disturbed

Pogreška komunikacijskog procesora, a izmjenjivač nastavlja napajati. Servisna služba mora odrediti uzrok.

Rješenje:

 • Kontaktirajte servisnu službu ako se ova poruka često pojavljuje.

7102

Parameter file not found or defective

Datoteka parametara nije pronađena ili je neispravna. Ažuriranje nije uspjelo. Izmjenjivač nastavlja napajati.

Rješenje:

 • Opet kopirajte datoteku parametara u pravu mapu.

7105

Param. setting failed

Parametri se nisu mogli postaviti pomoću memorijske kartice. Izmjenjivač nastavlja napajati.

Rješenje:

 • Uvjerite se da su parametri ispravno postavljeni.

 • Uvjerite se da postoji SMA Grid Guard kôd.

7106

Update file defect.

Datoteka za ažuriranje je neispravna. Ažuriranje nije uspjelo. Izmjenjivač nastavlja napajati.

7110

No update file found

Na SD kartici nije pronađena nova datoteka za ažuriranje. Ažuriranje nije uspjelo. Izmjenjivač nastavlja napajati.

7112

Update file successfully copied

7113

The memory card is full or write-protected

7201

7202

Data storage not possible

7303

Update main CPU failed

Servisna služba mora odrediti uzrok.

Rješenje:

 • Kontaktirajte servis.

7320

Uređaj je uspješno ažuriran

Firmware je uspješno ažuriran.

7330

Condition test failed

Provjera uvjeta za ažuriranje bila je uspješna. Paket za ažuriranje firmwarea prikladan je za ovaj izmjenjivač.

7331

Update transport started

Datoteka za ažuriranje se kopira.

7332

Update transport successful

Datoteka za ažuriranje je uspješno kopirana u internu memoriju izmjenjivača.

7333

Update transport failed

Datoteka za ažuriranje nije mogla biti kopirana u internu memoriju izmjenjivača. Pri povezivanju s izmjenjivačem putem WLAN funkcije, uzrok može biti loša kvaliteta veze.

Rješenje:

 • Pokušajte ponoviti ažuriranje.

 • Kod WLAN veze: poboljšajte kvalitetu WLAN veze (npr. pomoću WLAN pojačala) ili povezivanjem putem Etherneta s izmjenjivačem.

 • Kontaktirajte servisnu službu ako se ova poruka ponovo pojavi.

7341

Update Bootloader

Izmjenjivač izvodi ažuriranje Bootloadera.

7342

Update Bootloader failed

Ažuriranje Bootloadera nije uspjelo.

Rješenje:

 • Pokušajte ponoviti ažuriranje.

 • Kontaktirajte servisnu službu ako se ova poruka ponovo pojavi.

7347

Incompatible file

Konfiguracijska datoteka nije predviđena za ovaj izmjenjivač.

Rješenje:

 • Uvjerite se da je odabrana konfiguracijska datoteka prikladna za ovaj izmjenjivač.

 • Pokušajte ponoviti uvoz.

7348

Incorrect file format

Konfiguracijska datoteka ne odgovara potrebnom formatu ili je oštećena.

Rješenje:

 • Uvjerite se da odabrana konfiguracijska datoteka odgovara potrebnom formatu i da nije oštećena.

 • Pokušajte ponoviti uvoz.

7349

Incorrect login rights for configuration file

Ne postoje potrebna korisnička prava za uvoz konfiguracijske datoteke.

Rješenje:

 • Prijavite se kao Installer.

 • Ponovite uvoz konfiguracijske datoteke.

7350

Transfer of a configuration file has started

Konfiguracijska datoteka se prenosi.

7351

Update WLAN

Izmjenjivač ažurira WLAN modul.

7352

Update of WLAN not successful

Ažuriranje WLAN modula nije uspjelo.

Rješenje:

 • Pokušajte ponoviti ažuriranje.

 • Kontaktirajte servisnu službu ako se ova poruka ponovo pojavi.

7353

Update time zone database

Izmjenjivač izvodi ažuriranje baze podataka vremenskih zona.

7354

Update of time zone database not successful

Ažuriranje baze podataka vremenskih zona nije uspjelo.

Rješenje:

 • Pokušajte ponoviti ažuriranje.

 • Kontaktirajte servisnu službu ako se ova poruka ponovo pojavi.

7355

Update WebUI

Izmjenjivač ažurira korisničko sučelje izmjenjivača.

7356

Update WebUI failed

Ažuriranje korisničkog sučelja izmjenjivača nije uspjelo.

Rješenje:

 • Pokušajte ponoviti ažuriranje.

 • Kontaktirajte servisnu službu ako se ova poruka ponovo pojavi.

7500-7501

Fan fault > Check inverter electr. and fan

Rješenje:

 • Kontaktirajte servis.

7619

Communication fault with meter unit > Check communication to counter

Izmjenjivač ne prima nikakve podatke od strujomjera.

Rješenje:

 • Uvjerite se da je strujomjer ispravno integriran u istu mrežu kao i izmjenjivač (pogledajte upute strujomjera).

 • Kod WLAN veze: poboljšajte kvalitetu WLAN veze (npr. pomoću WLAN pojačala) ili izmjenjivač putem Etherneta povežite s DHCP pristupnikom (router).

7702

Interference device

Servisna služba mora odrediti uzrok.

Rješenje:

 • Kontaktirajte servis.

8003

Ograničenje djelatne snage zbog temperature

Izmjenjivač je smanjio svoju snagu na dulje od 10 minuta zbog previsoke temperature.

Rješenje:

 • Rashladna rebra na stražnjoj strani kućišta i ventilacijske kanale s gornje strane očistite mekom četkom.

 • Osigurajte da je izmjenjivač dovoljno prozračen.

 • Uvjerite se da nije prekoračena temperatura okoline od +40 °C.

 • Uvjerite se da izmjenjivač nije izložen izravnom sunčevom zračenju.

8101-8104

Communication disturbed

Servisna služba mora odrediti uzrok.

Rješenje:

 • Kontaktirajte servis.

9002

SMA Grid Guard code invalid

Uneseni SMA Grid-Guard kôd nije ispravan. Parametri su i dalje zaštićeni i ne mogu se promijeniti.

Rješenje:

 • Unesite ispravni SMA Grid Guard kôd.

9003

Grid param. locked

Mrežni parametri su sada blokirani za izmjene. Kako biste mogli mijenjati mrežne parametre, od sada se morate prijavljivati s SMA Grid Guard kôdom.

9005

Changing of grid parameters not possible > Ensure DC supply

Ova pogreška može imati sljedeće uzroke:

 • Parametri koje želite promijeniti su zaštićeni.

 • Istosmjerni napon na DC-ulazu nije dovoljan za rad glavnog računala.

Rješenje:

 • Unesite SMA Grid Guard kôd.

 • Uvjerite se da na raspolaganju postoji najmanje DC inicijalni napon (zeleni LED indikator treperi, pulsira ili svijetli).

9007

Abort self-test

Postupak samoprovjere (samo za Italiju) je prekinut.

Rješenje:

 • Uvjerite se da je AC-priključak ispravan.

 • Iznova pokrenite samoprovjeru.

10108

Time adjusted / old time

10109

Time adjusted / new time

10110

Time synchronization failed: |tn0|

Namješteni NTP pristupnik nije mogao pozvati nikakve informacije o vremenu.

Rješenje:

 • Uvjerite se da je NTP pristupnik ispravno konfiguriran.

 • Uvjerite se da je izmjenjivač integriran u lokalnu mrežu s internetskom vezom.

10118

Parameter upload complete

Konfiguracijska datoteka je uspješno učitana.

10248

[sučelje]: network busy

Mreža je jako opterećena. Razmjena podataka između uređaja ne odvija se optimalno i iznimno kasni.

Rješenje:

 • Povećajte intervale između upita.

 • Eventualno smanjite broj uređaja na mreži.

10249

[sučelje]: network overloaded

Mreža je preopterećena. Nema razmjene podataka između uređaja.

Rješenje:

 • Smanjite broj uređaja na mreži.

 • Eventualno povećajte intervale između upita.

10250

[sučelje]: faulty data packages [ok / visok]

Stopa pogrešaka paketa se mijenja. Ako je stopa pogrešaka paketa visoka, to znači da je mreža preopterećena ili postoji smetnja veze s mrežnim prekidačem ili DHCP pristupnikom (routerom).

Pomoć u slučaju visoke stope pogrešaka paketa:

 • Uvjerite se da kod Ethernet veze mrežni kabeli i mrežni utikači nisu oštećeni i da su mrežni utikači pravilno utaknuti.

 • Eventualno povećajte intervale između upita.

 • Eventualno smanjite broj uređaja na mreži.

10251

[sučelje]: communication status goes to [Ok / upozorenje / pogreška / nije povezano]

Komunikacijski status za mrežni prekidač ili DHCP pristupnik (router) se mijenja. Eventualno se prikazuje dodatna poruka pogreške.

10252

[sučelje]: communication disrupted

Nema valjanog signala na mrežnom vodu.

Rješenje:

 • Uvjerite se da kod Ethernet veze mrežni kabeli i mrežni utikači nisu oštećeni i da su mrežni utikači pravilno utaknuti.

 • Uvjerite se da DHCP pristupnik (router) i eventualni prekidači signaliziraju neometan rad.

10253

[sučelje]: connection speed goes to [100 Mbit / 10 Mbit]

Brzina veze se mijenja. Uzrok statusa [10 Mbit] može biti neispravni utikač, neispravni kabel ili izvlačenje odnosno priključivanje mrežnog utikača.

Pomoć kod statusa [10 Mbit]:

 • Uvjerite se da kod Ethernet veze mrežni kabeli i mrežni utikači nisu oštećeni i da su mrežni utikači pravilno utaknuti.

 • Uvjerite se da DHCP pristupnik (router) i eventualni prekidači signaliziraju neometan rad.

10254

[sučelje]: duplex mode goes to [pun / pola]

Duplex režim (režim prijenosa podataka) se mijenja. Uzrok statusa [Half] može biti neispravni utikač, neispravni kabel ili izvlačenje odnosno priključivanje mrežnog utikača.

Pomoć kod statusa [Half]:

 • Uvjerite se da kod Ethernet veze mrežni kabeli i mrežni utikači nisu oštećeni i da su mrežni utikači pravilno utaknuti.

 • Uvjerite se da DHCP pristupnik (router) i eventualni prekidači signaliziraju neometan rad.

10255

[sučeje]: Network load OK

Mrežno opterećenje je nakon jače opterećenosti opet u normalnom opsegu.

10282

[skupina korisnika]-login via [protokol] locked

Prijavljivanje je na određeno vrijeme onemogućeno nakon više neuspjelih pokušaja prijavljivanja. Prijava korisnika se pritom onemogućava u trajanju od 15 minuta, dok je Grid Guard prijava onemogućena tijekom 12 sati.

Rješenje:

 • Pričekajte da istekne navedeni vremenski period pa se pokušajte prijaviti iznova.

10283

WLAN module faulty

WLAN modul integriran u izmjenjivač je neispravan.

Rješenje:

 • Kontaktirajte servis.

10284

No WLAN connection possible

Izmjenjivač trenutno nema WLAN vezu s odabranom mrežom.

Rješenje:

 • Uvjerite se da ste koristili ispravne SSID, WLAN zaporku i metodu enkripcije. Metodu enkripcije zadaje Vaš WLAN router ili WLAN Access Point i tamo ju možete i izmijeniti.

 • Uvjerite se da su WLAN router ili WLAN Access Point unutar dometa te signaliziraju mogućnost neometanog rada.

 • Ako se ova poruka često prikazuje, poboljšajte WLAN vezu upotrebom WLAN pojačala.

10285

WLAN connection established

Veza s odabranom WLAN mrežom je uspostavljena.

10286

WLAN connection lost

Izmjenjivač je izgubio WLAN vezu s odabranom mrežom.

Rješenje:

 • Uvjerite se da su WLAN router ili WLAN Access Point još aktivni.

 • Uvjerite se da su WLAN router ili WLAN Access Point unutar dometa te signaliziraju mogućnost neometanog rada.

 • Ako se ova poruka često prikazuje, poboljšajte WLAN vezu upotrebom WLAN pojačala.

10339

Webconnect enabled

Funkcija Webconnect je aktivirana.

10340

Webconnect disabled

Funkcija Webconnect je deaktivirana.

10502

Ograničenje djelatne snage zbog AC frekvencije

Izmjenjivač je smanjio svoju snagu zbog previsoke mrežne frekvencije kako bi zajamčio stabilnost mreže.

Rješenje:

 • Ako je moguće, provjerite postoje li u mrežnoj frekvenciji česte oscilacije. Ako se oscilacije javljaju učestalo i ova se informacija često prikazuje, obratite se opskrbljivaču električnom energijom i upitajte odobrava li promjenu pogonskih parametara izmjenjivača. Ako mrežni operater te promjene odobrava, sa servisnom linijom "SMA Service Line" treba dogovoriti sve o promjeni pogonskih parametara.

10901

Self-test start |xx|

Obavlja se samoprovjera.

10902

Current disconnection limit for voltage increase protection |xxx| V

Preliminarni rezultat samoprovjere

10903

Current disconnection limit for voltage monitoring lower maximum threshold |xxx| V

Preliminarni rezultat samoprovjere

10904

Current disconnection limit for voltage monitoring upper minimum threshold |xxx| V

Preliminarni rezultat samoprovjere

10905

Current disconnection limit for voltage monitoring middle minimum threshold |xxx| V

Preliminarni rezultat samoprovjere

10906

Current disconnection limit for frequency monitoring switchable maximum threshold |xxx| Hz

Preliminarni rezultat samoprovjere

10907

Current disconnection limit for frequency monitoring switchable minimum threshold |xxx| Hz

Preliminarni rezultat samoprovjere

10908

Current disconnection limit for frequency monitoring lower maximum threshold |xxx| Hz

Preliminarni rezultat samoprovjere

10909

Current disconnection limit for frequency monitoring upper minimum threshold |xxx| Hz

Preliminarni rezultat samoprovjere

10910

Measured disconnection threshold for the running test point |xxx| |xx|

Preliminarni rezultat samoprovjere

10911

Standard value for the running test point |xxx| |xx|

Preliminarni rezultat samoprovjere

10912

Measured disconnection time for the running test point |xx| s

Preliminarni rezultat samoprovjere

27103

Set parameter

Izmjene parametara se preuzimaju.

27104

Parameters set successfully

Izmjene parametara su uspješno preuzete.

27107

Update file OK

Pronađena datoteka za ažuriranje je valjana.

27301

Update communication

Izmjenjivač ažurira komunikacijske komponente.

27302

Update main CPU

Izmjenjivač ažurira komponente izmjenjivača.

27312

Update completed

Izmjenjivač je uspješno proveo ažuriranje.

29001

Inst. code valid

Uneseni Grid-Guard kôd je valjan. Zaštićeni parametri sada su odblokirani i možete ih postaviti. Parametri se nakon 10 sati pohrane ponovno automatski blokiraju.

29004

Grid param.unchanged

Mrežni parametri se ne mogu mijenjati.