Sposób postępowania w celu uruchomienia


Specjalista

Ten rozdział opisuje sposób postępowania przy uruchomieniu produktu i określa kroki, jakie należy wykonać w podanej kolejności.

Sposób postępowania

Patrz

Uruchomić falownik.

Uruchamianie falownika

Nawiązać połączenie z interfejsem użytkownika falownika. Do wyboru są różne sposoby połączenia:

  • Bezpośrednie połączenie poprzez WLAN

  • Bezpośrednie połączenie poprzez Ethernet

  • Połączenie poprzez WLAN w sieci lokalnej

  • Połączenie poprzez Ethernet w sieci lokalnej

Nawiązanie połączenia z interfejsem użytkownika

Zalogować się w interfejsie użytkownika.

Logowanie i wylogowanie z interfejsu użytkownika

Wybrać opcję konfiguracji falownika. Należy przy tym pamiętać, że do zmiany głównych parametrów jakości energii elektrycznej po upływie pierwszych 10 godzin oddawania energi do sieci lub po zamknięciu asystenta instalacji konieczne jest posiadanie kodu SMA Grid Guard (formularz zamówienia kodu SMA Grid Guard jest dostępny na stronie www.SMA-Solar.com).

Wybór opcji konfiguracji

Ustawić prawidłowy zestaw danych krajowych.

Ustawianie zestawu danych krajowych

W przypadku instalacji we Włoszech lub w Dubaju: uruchomić autotest.

Uruchomienie autotestu (dotyczy Włoch I Dubaju)

W razie potrzeby wprowadzić inne ustawienia.

Obsługa