Tillvägagångssätt vid idrifttagning


Kvalificerad personal

Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet vid idrifttagningen och ger en överblick över de steg som måste genomföras i angiven ordningsföljd.

Tillvägagångssätt

Se

Ta växelriktaren i drift.

Ta växelriktaren i drift

Skapa anslutning till växelriktarens användargränssnitt. För detta finns olika anslutningsmöjligheter att välja mellan:

  • Direktanslutning via WLAN

  • Direktanslutning via ethernet

  • Anslutning via WLAN i det lokala nätverket

  • Anslutning via ethernet i det lokala nätverket

Skapa en anslutning till användargränssnittet

Logga in i användargränssnittet.

Logga in och logga ut på användargränssnittet

Välj alternativ för att konfigurera växelriktaren. Tänk på att för att ändra nätrelevanta parametrar när de 10 första inmatningstimmarna har gått eller när installationsassistenten har avslutats, måste SMA Grid Guard-koden finnas (se "Beställningsformulär för SMA Grid Guard-kod" under www.SMA-Solar.com).

Välja konfigurationsalternativ

Kontrollera att landsdataposten är korrekt inställd.

Ställa in landsdatapost

För anläggningar i Italien eller Dubai: Starta egendiagnosen.

Starta egendiagnosen (för Italien och Dubai)

Gör ytterligare inställningar för växelriktaren vid behov.

Manövrering