Demontaža DC utičnih spojnika


Stručna snaga

Kako biste skinuli DC utične spojnike (npr. u slučaju pogrešnog konfekcioniranja), postupite kao što je opisano u nastavku.

OPASNOST

Opasnost po život od strujnog udara u slučaju dodirivanja DC vodiča ili DC utičnih kontakata, ako su DC utični spojnici oštećeni ili otpušteni

DC utični spojnici se u slučaju nepravilnog otpuštanja i izvlačenja mogu slomiti i oštetiti, otpustiti od DC kabela ili ih se više ne može pravilno priključiti. Na taj način DC vodiči ili DC utični kontakti mogu postati izloženi. Dodirivanje DC kabela ili DC utičnih kontakata koji su pod naponom može imati za posljedicu strujni udar sa smrtnim ishodom ili ozbiljnim ozljedama.

 1. Prilikom izvođenja radova na DC utičnim spojnicima nosite izolirane rukavice i rabite izolirani alat.
 2. Uvjerite se da su DC utični spojnici u besprijekornom stanju i da nema izloženih DC vodiča ili DC utičnih kontakata.
 3. DC utične spojnike pažljivo otkočite i izvucite kao što je opisano u nastavku.

Postupak:

  4177267596
 1. Otkočite i izvucite DC utične spojnike. U tu svrhu utaknite ravni odvijač ili koljenasti utikač (širine oštrice: 3,5 mm) u jedan od bočnih proreza i skinite DC utične spojnike. Pritom nemojte otkvačiti DC utične spojnike, nego utaknite alat samo kako biste otpustili blokadu u jedan od bočnih utora i nemojte povlačiti kabel.
 2. 2072486412
 3. Otpustite preturnu maticu DC utičnog spojnika.
 4. 2072486796
 5. Otpustite DC utični spojnik. U tu svrhu utaknite ravni odvijač (širine oštrice: 3,5 mm) u bočnu blokadu i na taj način je otkvačite.
 6. Oprezno razvucite DC-utični spojnik.
 7. 2072487180
 8. Otpustite stezni stremen. U tu svrhu utaknite ravni odvijač (širine oštrice: 3,5 mm) u stezni stremen i na taj način ga otkvačite.
 9. Izvadite kabel.