Klimatski uvjeti


postavljanje prema IEC 60721-3-3, klasa 4K4H

prošireno temperaturno područje

-25 °C do +60 °C

prošireno područje vlažnosti zraka

0 % do 100 %

prošireno područje komprimiranog zraka

79,5 kPa do 106 kPa

transport prema IEC 60721-3-2, klasa 2K3

temperaturno područje

-25 °C do +70 °C