Uspostavljanje veze putem Etherneta u lokalnoj mreži


Nova IP adresa pri povezivanju s lokalnom mrežom

Ako je proizvod povezan s lokalnom mrežom (npr. preko routera), onda on dobiva novu IP adresu. Ovisno o načinu konfiguracije, novu IP adresu ili automatski dodjeljuje DHCP pristupnik (router) ili je Vi unosite ručno. Po završetku konfiguracije proizvod je dostupan samo još preko sljedećih pristupnih adresa:

 1. Opća pristupna adresa: IP adresa koja se unosi ručno ili koju dodjeljuje DHCP pristupnik (router) (utvrđivanje putem softvera Netzwerkscanner ili mrežne konfiguracije routera).
 2. Pristupna adresa za Apple i Linux sustave: SMA[serijski broj].local (npr. SMA0123456789.local)
 3. Pristupna adresa za Windows i Android sustave: http://SMA[Seriennummer] (npr. http://SMA0123456789)

Preduvjeti:

 • Proizvod mora preko mrežnog kabela biti povezan s lokalnom mrežom (npr. preko routera).

 • Proizvod se mora integrirati u lokalnu mrežu. Savjet: Imate različite mogućnosti za integriranje proizvoda u lokalnu mrežu pomoću instalacijskog asistenta.

 • Mora postojati krajnji uređaj (npr. osobno računalo, tablet računalo ili pametni telefon).

 • Krajnji uređaj se mora nalaziti na istoj lokalnoj mreži kao i proizvod.

 • Na krajnjem uređaju mora biti instalirana aktualna inačica nekog od sljedećih internetskih preglednika: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer ili Safari.

 • Za promjenu parametara koji su od značaja za mrežu po isteku prvih 10 sati napajanja ili po završetku instalacijskog asistenta mora postojati instalacijski SMA Grid Guard kôd (pogledajte „APPLICATION FOR SMA GRID GUARD-CODE“ na adresi www.SMA-Solar.com).

Postupak:

 1. Otvorite internetski preglednik krajnjeg uređaja, unesite u adresni redak preglednika IP adresu izmjenjivača pa stisnite tipku za potvrdu unosa.
 2. Internetski preglednik signalizira postojanje sigurnosnog propusta

  Nakon unosa IP adrese može se pojaviti poruka koja ukazuje na to da veza sa korisničkim sučeljem nije sigurna. SMA Solar Technology AG jamči sigurnost korisničkog sučelja.

  1. Nastavite s učitavanjem korisničkog sučelja.
 • Otvara se stranica za prijavljivanje na korisničko sučelje.