Postup pro uvedení do provozu


Odborný pracovník

V této kapitole je popsán postup pro uvedení do provozu a je zde podán přehled kroků, které musíte provést v uvedeném pořadí.

Postup

Viz

Uveďte střídač do provozu.

Uvedení střídače do provozu

Vytvořte připojení k uživatelskému rozhraní střídače. Máte k tomu na výběr různé možnosti připojení:

  • přímé připojení prostřednictvím sítě WLAN

  • přímé připojení prostřednictvím sítě Ethernet

  • připojení přes WLAN v místní síti

  • připojení přes Ethernet v místní síti

Struktura připojení k uživatelskému rozhraní

Přihlaste se v uživatelském rozhraní.

Přihlášení a odhlášení v uživatelském rozhraní

Zvolte možnost ke konfiguraci střídače. Vezměte při tom v úvahu, že pro změnu parametrů relevantních pro veřejnou rozvodnou síť po uplynutí prvních 10 hodin dodávky elektrické energie nebo po ukončení průvodce instalací je nutné mít k dispozici kód SMA Grid Guard (viz „Objednávkový formulář pro kód SMA Grid Guard“ na www.SMA-Solar.com).

Volba možnosti konfigurace

Ověřte, zda je národní datový záznam správně nastavený.

Nastavení národního datového záznamu

Pro FV systémy v Itálii nebo Dubaji: Spusťte autotest.

Spuštění autotestu (pro Itálii a Dubaj)

V případě potřeby proveďte další nastavení střídače.

Ovládání