Postup pro uvedení do provozu


Odborný pracovník

Uvedení střídače registrovaného v komunikačním přístroji do provozu

Pokud je střídač registrován v komunikačním přístroji, představuje komunikační přístroj (např. SMA Data Manager) jednotku pro konfiguraci celého systému. Konfigurace se přenáší do všech střídačů v systému. Heslo zařízení zadané prostřednictvím komunikačního přístroje je zároveň heslo do uživatelského rozhraní střídače.

  1. Střídač uveďte do provozu Uvedení střídače do provozu).
  2. První konfigurace střídače se provádí prostřednictvím komunikačního přístroje. Konfigurace se přenáší do střídače a nastavení střídače se přepisují.
  3. Prostřednictvím portálu Sunny Portal deaktivujte funkci Webconnect střídače. Tím zamezíte zbytečným pokusům o připojení střídače k portálu Sunny Portal.

V této kapitole je popsán postup pro uvedení do provozu a je zde podán přehled kroků, které musíte provést v uvedeném pořadí.

Postup

Viz

Uveďte střídač do provozu.

Uvedení střídače do provozu

Vytvořte připojení k uživatelskému rozhraní střídače. Máte k tomu na výběr různé možnosti připojení:

  • přímé připojení prostřednictvím sítě WLAN

  • přímé připojení prostřednictvím sítě Ethernet

  • připojení přes WLAN v místní síti

  • připojení přes Ethernet v místní síti

Struktura připojení k uživatelskému rozhraní

Přihlaste se v uživatelském rozhraní.

Přihlášení a odhlášení v uživatelském rozhraní

Zvolte možnost ke konfiguraci střídače. Vezměte při tom v úvahu, že pro změnu parametrů relevantních pro veřejnou rozvodnou síť po uplynutí prvních 10 hodin dodávky elektrické energie nebo po ukončení průvodce instalací je nutné mít k dispozici kód SMA Grid Guard (viz „Objednávkový formulář pro kód SMA Grid Guard“ na www.SMA-Solar.com).

Volba možnosti konfigurace

Ověřte, zda je národní datový záznam správně nastavený.

Nastavení národního datového záznamu

Pro FV systémy v Itálii nebo Dubaji: Spusťte autotest.

Spuštění autotestu (pro Itálii a Dubaj)

V případě potřeby proveďte další nastavení střídače.

Ovládání