Fremgangsmåde for idrifttagningen


Fagmand

Idrifttagning af en omformer, der registreres i en kommunikationsenhed

Når omformeren registreres i en kommunikationsenhed, er kommunikationsenheden (f.eks. SMA Data Manager) enheden til konfiguration af hele systemet. Konfigurationen overføres til alle omformere i anlægget. Det anlægspassword, der tildeles via kommunikationsenheden, er samtidig passwordet for omformerens brugerflade.

  1. Sæt omformeren i drift Idriftsættelse af omformeren).
  2. Udfør den første konfiguration af omformeren via kommunikationsenheden. Konfigurationen overføres til omformeren, og omformerens indstillinger overskrives.
  3. Deaktivér omformerens Webconnect-funktion via Sunny Portal. Dermed forhindrer du unødvendige forsøg på at forbinde omformeren med Sunny Portal.

Dette kapitel beskriver fremgangsmåden for idrifttagningen og giver en oversigt over de trin, som skal foretages i den fastsatte rækkefølge.

Fremgangsmåde

Se

Sæt omformeren i drift.

Idriftsættelse af omformeren

Opret forbindelse til omformerens brugeroverflade. Her har du forskellige forbindelsesmuligheder at vælge mellem:

  • Direkte forbindelse via WLAN

  • Direkte forbindelse via ethernet

  • Forbindelse via WLAN i det lokale netværk

  • Forbindelse via ethernet i det lokale netværk

Etablering af forbindelse til brugerfladen

Log på brugeroverfladen.

Logge på og af brugerfladen

Vælg mulighed for konfiguration af omformeren. Her skal du være opmærksom på, at for at ændre netrelevante parametre, når de første 10 tilførselstimer er forløbet, eller installationsassistenten er afsluttet, skal SMA Grid Guard-kode være til rådighed (se "Bestillingsformular til SMA Grid Guard-Code" på www.SMA-Solar.com).

Vælg konfigurationsmulighed

Kontrollér, at landedataposten er indstillet korrekt.

Indstilling af landedatapost

Ved anlæg i Italien eller Dubai: Start selvtesten.

Start selvtest (kun for Italien og Dubai)

Foretag efter behov yderligere indstillinger af omformeren.

Betjening