Priključivanje mrežnih kabela


Stručna snaga

OPASNOST

Postoji opasnost po život uslijed strujnog udara u slučaju prenapona i nepostojeće prenaponske zaštite

Prenaponi (npr. u slučaju udara groma) mogu zbog nedostatka odgovarajuće zaštite od prenapona putem mrežnih ili drugih podatkovnih kabela dospijeti do zgrade te do drugih priključenih uređaja unutar iste mreže. Dodirivanje dijelova ili kabela koji su pod naponom može imati za posljedicu strujni udar sa smrtnim ishodom ili ozljedama opasnim po život.

 1. Uvjerite se da su svi uređaji iste mreže integrirani u postojeću prenaponsku zaštitu.
 2. Prilikom polaganja mrežnih kabela vani uvjerite se da pri prelasku kabela od proizvoda s otvorenog prostora do mreže u zgradi postoji odgovarajuća prenaponska zaštita.
 3. Ethernet sučelje izmjenjivača klasificirano je kao "TNV-1" i pruža zaštitu od prenapona do 1,5 kV.

PAŽNJA

Oštećenje izmjenjivača prodiranjem vlage

Prodiranjem vlage izmjenjivač se može oštetiti ili mu se tako ugroziti pravilan rad.

 1. Mrežni kabel s isporučenom RJ45 zaštitnim uvodnikom priključite na izmjenjivač.

Potreban dodatni materijal (ne postoji u opsegu isporuke):

 • 1 Mrežni kabel

Kriteriji za mrežni kabele:

Duljina i kvaliteta kabela utječu na kvalitetu signala. Uzmite u obzir sljedeće zahtjeve za kabel.

 • Tip kabela: 100BaseTx

 • Kategorija kabela: najmanje Cat5e

 • Tip utikača: RJ45 kategorije Cat5, Cat5e ili više

 • Zaštita: SF/UTP, S/UTP, SF/FTP ili S/FTP

 • Broj parova i poprečni presjek žila: minimalno 2 x 2 x 0,22 mm²

 • Maksimalna duljina kabela između 2 mrežna sudionika kod kabela s ravnim konektorom: 50 m (164 ft)

 • Maksimalna duljina kabela između 2 mrežna sudionika kod kabela za polaganje: 100 m (328 ft)

 • UV-postojan pri polaganju u vanjsko područje.

Postupak:

 1. OPASNOST

  Smrtna opasnost od strujnog udara

  1. Izmjenjivač stavite u beznaponsko stanje Postavljanje izmjenjivača u stanje bez napona).
  2371693836
 2. Odvijte zaštitni poklopac s mrežne priključnice.
 3. Istisnite kabelski uvodnik iz navojne čahure.
 4. 2371694220
 5. Navucite preturnu maticu i navojnu čahuru preko mrežnog kabela. Pritom uvucite mrežni kabel u otvor u kabelskom uvodniku.
 6. 2047410700
 7. Utisnite kabelski uvodnik u navojnu čahuru.
 8. 2371694604
 9. Mrežni utikač kabela utaknite u mrežnu priključnicu na izmjenjivaču pa navojnu čahuru navijte na navoj mrežne priključnice na izmjenjivaču.
 10. 2371694988
 11. Navijte preturnu maticu na navojnu čahuru.
 12. Ako želite uspostaviti izravnu vezu, drugi kraj mrežnog kabela priključite izravno na krajnji uređaj.
 13. Ako želite integrirati izmjenjivač u lokalnu mrežu, drugi kraj mrežnog kabela priključite na lokalnu mrežu (npr. preko routera).