Zaštitni uređaji


zaštita DC-polova

kratkospojna dioda

mjesto deblokiranja na ulazu

DC teretna rastavna sklopka

AC-otpornost na kratki spoj

regulacija struje

nadzor mreže

SMA Grid Guard 10.0

maksimalno odobrena zaštita

32 A

nadzor zemljospoja

kontrola izolacije: Riso > 200 kΩ

univerzalna jedinica za nadzor struje kvara

postoji