Isključivanje dinamičkog prikaza snage


Izmjenjivač signalizira svoju snagu standardno dinamički pulsiranjem zelenog LED indikatora. Pritom se zeleni LED indikator ravnomjerno uključuje i isključuje ili trajno svijetli ako je snaga puna. Različite se gradacije odnose na podešenu granicu djelatne snage izmjenjivača. Ako ne želite to prikazivati, funkciju isključite na sljedeći način. Zeleni LED indikator potom svijetli trajno kako bi signalizirao režim napajanja.

Temeljni postupak promjene pogonskih parametara opisan je u drugim poglavljima Promjena pogonskih parametara).

Postupak:

  • U skupini parametara Device > Operation odaberite parametar Dynamic power display via green LED i isključite ga.