LED-signali


LED indikatori signaliziraju radno stanje proizvoda.

LED signal

Objašnjenje

Zeleni LED indikator treperi (2 s svijetli pa 2 s ne svijetli)

Čeka se na uvjete napajanja

Uvjeti za napajanje još nisu ispunjeni. Čim uvjeti budu ispunjeni, izmjenjivač započinje napajanje.

Zeleni LED indikator brzo treperi

Ažuriranje glavnog procesora

Glavni procesor ispravljača se ažurira.

Zeleni LED indikator svijetli

Modus napajanja

Izmjenjivač napaja s učinkom od preko 90 %.

Zeleni LED indikator pulsira

Modus napajanja

Izmjenjivač je opremljen dinamičkim prikazom snage sa zelenim LED indikatorom. Ovisno o snazi zeleni LED indikator pulsira brzo ili lagano. Prema potrebi možete isključiti dinamički prikaz snage sa zelenim LED indikatorom.

Zeleni LED indikator je ugašen

Izmjenjivač ne vrši napajanje u javnu strujnu mrežu.

Crveni LED indikator svijetli

Nastupio je događaj

Ako nastupi neki događaj, onda se dodatno na korisničkom sučelju proizvoda ili u komunikacijskom proizvodu (npr. SMA Data Manager) prikazuje konkretna poruka o događaju zajedno s pripadajućim brojem događaja.

Plavi LED indikator treperi lagano u trajanju od oko 1 minute

Komunikacijska veza se uspostavlja

Izmjenjivač uspostavlja vezu s lokalnom mrežom ili se izravno povezuje putem Etherneta na krajnji uređaj (npr. računalo, osobno tablet računalo ili pametni telefon).

Plavi LED indikator brzo treperi u trajanju od oko 2 min (0,25 s svijetli pa 0,25 s ne svijetli)

Funkcija WPS je aktivna

Funkcija WPS je aktivna.

Plavi LED indikator svijetli

Komunikacija je aktivna

Uspostavljena je aktivna veza s lokalnom mrežom ili izravna konekcija putem Etherneta s krajnjim uređajem (npr. računalom, osobnim tablet računalom ili pametnim telefonom).