Struktura početne stranice korisničkog sučelja


2885415052

Struktura početne stranice korisničkog sučelja (primjer)

Pozicija

Oznaka

Značenje

A

Izbornik

Omogućuje sljedeće funkcije:

 • Početna stranica

  Otvaranje početne stranice korisničkog sučelja

 • Realtime values

  Aktualne mjerne vrijednosti izmjenjivača

 • Parametri uređaja

  Ovdje možete različite pogonske parametre izmjenjivača pregledati i konfigurirati ovisno o skupini korisnika.

 • Događaji

  Ovdje se prikazuju događaji koji su nastupili u odabranom vremenskom periodu. Vrste događaja koje postoje su Informacija, Upozorenje i Pogreška. Aktualni događaji tipa Pogreška i Upozorenje dodatno se prikazuju na Viewlet sekcijskom prikazu Status uređaja. Pritom se uvijek prikazuje samo događaj s najvišim prioritetom. Tako recimo ako istodobno postoje upozorenje i pogreška, prikazat će se samo pogreška.

 • Konfiguracija uređaja

  Ovdje možete izvršiti različita podešavanja izmjenjivača. Pritom odabir ovisi o prijavljenoj skupini korisnika i operacijskom sustavu uređaja na kojem je pozvano korisničko sučelje.

 • Podaci

  Na ovoj stranici možete pronaći sve podatke pohranjene u internoj memoriji izmjenjivača ili na nekom eksternom mediju za pohranu podataka.

B

Korisničke postavke

Ovisno o prijavljenoj skupini korisnika, omogućuje sljedeće funkcije:

 • Pokretanje instalacijskog asistenta

 • Prijavljivanje na SMA Grid Guard

 • Odjavljivanje

C

Pomoć

Omogućuje sljedeće funkcije:

 • Prikaz informacija o korištenim Open Source licencama

 • Poveznica ka internetskoj stranici SMA Solar Technology AG

D

Statusni redak

Prikazuje sljedeće informacije:

 • Serijski broj izmjenjivača

 • Verzija firmvera izmjenjivača

 • IP adresa izmjenjivača u lokalnoj mreži i/ili IP adresa izmjenjivača kod WLAN veze

 • Kod WLAN veze: jakost signala WLAN veze

 • Prijavljena skupina korisnika

 • Datum i vrijeme izmjenjivača

E

Aktualna snaga i aktualna potrošnja

Vremenski tijek FN napajanja i snaga potrošnje kućanstva u odabranom vremenskom periodu. Pritom se snaga potrošnje prikazuje samo ako je u sustavu instaliran strujomjer.

F

Prikaz statusa

U različitim područjima prikazane su informacije o aktualnom statusu FN sustava.

 • Device status

  Prikazuje je li izmjenjivač trenutno u optimalnom pogonskom stanju ili postoje kakva pogreška ili upozorenje.

 • Trenutačna snaga

  Prikazuje trenutnu snagu koju generira izmjenjivač.

 • Status modularne tehnike

  Prikazuje ukupni broj i status komponenata modularne tehnike (postoji samo ako je priključena TS4 modularna tehnika)

 • Izlazna snaga

  Prikazuje izlaznu energiju izmjenjivača.

 • Purchased electricity

  Prikazuje energiju koja se preuzima s javne strujne mreže.

 • Power at grid connection point

  Prikazuje snagu koja se trenutno predaje ili preuzima na priključnoj točki mreže.