Werkwijze bij de inbedrijfstelling


Vakman

Dit hoofdstuk beschrijft de werkwijze bij de inbedrijfstelling en geeft een overzicht van de stappen die u in de aangegeven volgorde moet uitvoeren.

Werkwijze

Zie

Stel de omvormer in bedrijf.

De omvormer in bedrijf stellen

Verbinding maken met gebruikersinterface van de omvormer. Daarvoor staan verschillende verbindingsmogelijkheden ter beschikking:

  • directe verbinding via WLAN

  • directe verbinding via ethernet

  • verbinding via WLAN met lokaal netwerk

  • verbinding via ethernet in lokaal netwerk

Opbouw van een verbinding met de gebruikersinterface

Bij gebruikersinterface aanmelden.

Bij de gebruikersinterface aan- en afmelden

Selecteer een optie voor configuratie van de omvormer. Let er daarbij op, dat voor het veranderen van netrelevante parameters na afloop van de eerste 10 terugleveruren of na het afsluiten van de installatiewizard de SMA Grid Guard-code aanwezig moet zijn (zie "Bestelformulier voor de SMA Grid Guard-code" onder www.SMA-Solar.com).

Kies een configuratieoptie

Controleer of de landspecifieke gegevensrecord correct is ingesteld.

Landspecifieke gegevensrecord instellen

Voor installaties in Italië of Dubai: de zelftest starten.

Zelftest starten (voor Italië en Dubai)

Voer indien nodig verdere instellingen van de omvormer uit.

Bediening