Pregled priključnog područja


4176522764

Priključna područja na donjoj strani izmjenjivača

Pozicija

Oznaka

A

2 pozitivna i 2 negativna DC utična spojnika, ulaz A

B

1 pozitivni i 1 negativni DC utični spojnik, ulaz B

C

Priključnica sa zaštitnim poklopcem za komunikacijski priključak RS485

D

Mrežna priključnica sa zaštitnim poklopcem

E

Priključnica sa zaštitnim poklopcem za WLAN antenu

F

Utičnica za AC priključak

G

Priključno mjesto za dodatno uzemljenje