Priključivanje FN-generatora


Stručna snaga

PAŽNJA

Uništenje izmjenjivača previsokim naponom

Ako napon PV-modula u praznom hodu prelazi preko maksimalnog ulaznog napona izmjenjivača, može doći do uništenja izmjenjivača zbog visokog napona.

 1. Ako napon PV-modula u praznom hodu prelazi preko maksimalnog ulaznog napona izmjenjivača, na izmjenjivač ne priključujte PV-stringove i provjerite konstrukciju PV-sustava.

UPOZORENJE

Opasnost po život uslijed strujnog udara u slučaju uništenja mjernog uređaja pod utjecajem prenapona

Prenapon može oštetiti mjerni uređaj i dovesti do toga da kućište mjernog uređaja bude pod naponom. Dodirivanje kućišta mjernog uređaja koje se nalazi pod naponom može imati za posljedicu strujni udar sa smrtnim ishodom ili ozljedama opasnim po život.

 1. Koristite samo mjerne uređaje s opsegom ulaznog napona istosmjerne struje od najmanje 1000 V ili višim.

PAŽNJA

DC utični spojnici mogu se oštetiti sredstvima za čišćenje kontakata i drugim čistilima

U pojedinim sredstvima za čišćenje kontakata kao i drugim čistilima mogu biti sadržane tvari koje razlažu plastiku DC utičnih spojnika.

 1. Nemojte tretirati DC utične spojnike sredstvima za čišćenje kontakata niti drugim čistilima.

PAŽNJA

Izmjenjivač se tijekom rada može oštetiti u slučaju zemljospoja na strani istosmjerne struje.

Zbog topologije proizvoda bez transformatora tijekom rada može doći do zemljospoja na strani istosmjerne struje koji mogu uzrokovati nepopravljiva oštećenja. Jamstvo se ne odnosi na oštećenja proizvoda koja nastanu uslijed nepravilne ili loše instalacije istosmjerne struje. Proizvod je opremljen zaštitnim sklopom koji isključivo tijekom postupka pokretanja provjerava postoji li zemljospoj. Tijekom rada proizvod nije zaštićen.

 1. Uvjerite se da je istosmjerna struja instalirana pravilno te da nema zemljospoja tijekom rada.

Postupak:

 1. Uvjerite se da je instalacijski prekidač za nadstrujnu zaštitu isključen i zaštićen od nehotičnog uključivanja.
 2. Ako postoji vanjska DC teretna rastavna sklopka, odvojite je s napajanja.
 3. 2371698828
 4. Postavite DC teretnu rastavnu sklopku izmjenjivača u položaj O.
 5. Izmjerite napon FN-generatora. Pritom se uvjerite da se poštuje maksimalni ulazni napon izmjenjivača i da nema zemljospoja u FN-generatoru.
 6. Provjerite jesu li polovi DC utičnih spojnika ispravno pozicionirani.
 7. Ako povežete DC utični spojnik s DC kabelom pogrešnog rasporeda polova, morate rekonfekcionirati DC utični spojnik. Pritom polovi DC kabela moraju uvijek biti kao i kod DC utičnog spojnika.

 8. Pobrinite se da napon FN-generatora u praznom hodu ne prelazi maksimalni ulazni napon izmjenjivača.
 9. 2371699212
 10. Konfekcionirane DC-utične spojnike priključite na izmjenjivač.
 11. DC utični spojnici čujno dosjedaju.
 12. Uvjerite se da su svi DC utični spojnici utaknuti.
 13. PAŽNJA

  Pijesak, prašina ili vlaga mogu oštetiti proizvod, ako ulazi istosmjerne struje nisu zatvoreni

  Proizvod je zabrtvljen samo ako su DC-ulazi koji se ne koriste zatvoreni DC-utičnim spojnicima i brtvenim čepićima. Prodiranjem pijeska, prašine i vlage proizvod se može oštetiti i time mu se ugroziti pravilan rad.

  1. Sve nepotrebne DC-ulaze s DC-utičnim spojnicima zatvorite brtvenim čepićima na način opisan u nastavku. Pritom nemojte postavljati brtvene čepiće izravno u DC-ulaze na izmjenjivaču.
 14. Stezni stremen na nepotrebnim DC-utičnim spojnicima pritisnite prema dolje, a preturnu maticu gurnite do navoja.
 15. 2039052556
 16. Utaknite brtvene čepiće u DC-utični spojnik.
 17. 2371699596
 18. Utaknite DC-utične spojnike s brtvenim čepićima u odgovarajuće DC-ulaze na izmjenjivaču.
 19. DC utični spojnici čujno dosjedaju.
 20. Uvjerite se da su DC utični spojnici s brtvenim čepićima čvrsto utaknuti.