Ciljna skupina


Ovaj dokument namijenjen je stručnom osoblju i krajnjim korisnicima. Radnje koje su u ovom dokumentu označene signalom upozorenja i oznakom „Stručno osoblje“ smije provoditi samo stručno osoblje. Radnje koje ne zahtijevaju posebnu kvalifikaciju nisu označene i smiju ih provoditi krajnji korisnici. Stručno osoblje treba imati sljedeće kvalifikacije:

  • poznavanje načina funkcioniranja i rada izmjenjivača

  • obuka o opasnostima i rizicima instalacije, popravaka i rukovanja električnim uređajima i sustavima

  • obuka o instalaciji i puštanju električnih uređaja i sustava u pogon

  • Poznavanje važećih zakona, normi i smjernica

  • poznavanje ove dokumentacije s njezinim napomenama o sigurnosti