Devreye alma için yapılması gerekenler


Uzman elektrikçi

Bu bölümde devreye alma sırasında yapılması gerekenler açıklanır ve belirtilen sırada yerine getirmeniz gereken adımlar hakkında bir genel bakış sunulur.

Yapılması gerekenler

Bkz.

Eviriciyi devreye alın.

Eviricinin işletime alınması

Eviricinin kullanıcı arabirimine olan bağlantıyı kurun. Burada çeşitli bağlantı seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz:

  • WLAN üzerinden doğrudan bağlantı

  • Ethernet üzerinden doğrudan bağlantı

  • WLAN üzerinden yerel ağ bağlantısı

  • Ethernet üzerinden yerel ağ bağlantısı

Kullanıcı arabirimine bağlantı kurulması

Kullanıcı arabiriminde oturum açın.

Kullanıcı arabiriminde oturum açma ve kapama

Evirici konfigürasyonu seçimini yapın. Bu noktada, ağ açısından önemli parametrelerde ilk 10 besleme saatinden sonra ya da kurulum asistanının tamamlanmasının ardından yapılacak değişikliklerde, SMA Grid Guard kodunun bulunması gerektiğini dikkate alın (bakınız www.SMA-Solar.com internet adresindeki "SMA Grid Guard Kodu Sipariş Formu").

Konfigürasyon seçeneğinin seçilmesi

Ülke veri setinin doğru ayarlanmış olduğundan emin olun.

Ülke veri setinin ayarlanması

İtalya veya Dubai'deki sistemler için: oto kontrolün başlatılması.

Oto kontrolün başlatılması (İtalya ve Dubai için)

Gerekirse eviricinin diğer ayarlarını da yapın.

Kullanım