Devreye alma için yapılması gerekenler


Uzman elektrikçi

Bir iletişim cihazında algılanan bir eviricinin devreye alınması

Evirici bir iletişim cihazında algılanırsa, iletişim cihazı (örn. SMA Data Manager), komple sisteminin konfigürasyonu için birimi teşkil eder. Konfigürasyon, sistemdeki tüm eviricilere aktarılır. İletişim cihazı üzerinden verilen sistem şifresi aynı zamanda eviricinin kullanıcı arayüzünün şifresidir.

  1. Eviriciyi devreye alın Eviricinin işletime alınması).
  2. Eviricinin ilk konfigürasyonunu iletişim cihazı üzerinden gerçekleştirin. Konfigürasyon eviriciye aktarılır ve eviricinin ayarlarının üzerine yazılır.
  3. Eviricinin Webconnect fonksiyonunu Sunny Portal üzerinden devre dışı bırakın. Bu şekilde eviricinin Sunny Portal ile eviricinin gereksiz bağlanma denemelerini önlemiş olursunuz.

Bu bölümde devreye alma sırasında yapılması gerekenler açıklanır ve belirtilen sırada yerine getirmeniz gereken adımlar hakkında bir genel bakış sunulur.

Yapılması gerekenler

Bkz.

Eviriciyi devreye alın.

Eviricinin işletime alınması

Eviricinin kullanıcı arabirimine olan bağlantıyı kurun. Burada çeşitli bağlantı seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz:

  • WLAN üzerinden doğrudan bağlantı

  • Ethernet üzerinden doğrudan bağlantı

  • WLAN üzerinden yerel ağ bağlantısı

  • Ethernet üzerinden yerel ağ bağlantısı

Kullanıcı arabirimine bağlantı kurulması

Kullanıcı arabiriminde oturum açın.

Kullanıcı arabiriminde oturum açma ve kapama

Evirici konfigürasyonu seçimini yapın. Bu noktada, ağ açısından önemli parametrelerde ilk 10 besleme saatinden sonra ya da kurulum asistanının tamamlanmasının ardından yapılacak değişikliklerde, SMA Grid Guard kodunun bulunması gerektiğini dikkate alın (bakınız www.SMA-Solar.com internet adresindeki "SMA Grid Guard Kodu Sipariş Formu").

Konfigürasyon seçeneğinin seçilmesi

Ülke veri setinin doğru ayarlanmış olduğundan emin olun.

Ülke veri setinin ayarlanması

İtalya veya Dubai'deki sistemler için: oto kontrolün başlatılması.

Oto kontrolün başlatılması (İtalya ve Dubai için)

Gerekirse eviricinin diğer ayarlarını da yapın.

Kullanım