Simboli na proizvodu


Simbol

Objašnjenje

Upozorenje na mjesto opasnosti

Ovaj simbol ukazuje na dodatno uzemljenje proizvoda ako je na licu mjesta potrebno dodatno uzemljenje ili izjednačavanje potencijala.

Upozorenje na opasnost od električnog napona

Proizvod radi s visokim naponima.

Upozorenje na opasnost od vruće površine

Proizvod se tijekom rada može jako zagrijati.

Smrtna opasnost zbog visokih napona u izmjenjivaču; pridržavajte se vremena čekanja od 5 minuta

Na komponentama izmjenjivača nalaze se visoki naponi koji mogu uzrokovati strujne udare opasne po život.

Prije svih radova na izmjenjivaču, izmjenjivač mora biti stavljen u beznaponsko stanje kako je opisano u dokumentaciji.

Uvažavanje dokumentacije

Pridržavajte se sve dokumentacije koja je isporučena s proizvodom.

Uvažavanje dokumentacije

Zajedno sa crvenom LED lampicom simbol signalizira grešku.

Izmjenjivač

Zajedno sa zelenom LED lampicom simbol signalizira radni modus izmjenjivača.

Prijenos podataka

Zajedno s plavom LED lampicom simbol signalizira stanje mrežne konekcije.

Zaštitni vod uzemljenja

Ovaj simbol označava mjesto za priključivanje zaštitnog voda uzemljenja.

3-fazna izmjenična struja s neutralnim vodičem

WEEE-oznaka

Proizvod nikada ne bacajte u kućanski otpad, nego ga uklonite prema službenim propisima o odlaganju elektroničkog otpada koji vrijede na mjestu postavljanja.

CE-oznaka

Proizvod odgovara zahtjevima mjerodavnih smjernica EU-a.

Oznaka RoHS

Proizvod odgovara zahtjevima mjerodavnih smjernica EU-a.

RCM (Regulatory Compliance Mark)

Proizvod odgovara zahtjevima mjerodavnih australskih standarda.

ANATEL

Proizvod odgovara zahtjevima brazilskih standarda za telekomunikaciju.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Proizvod odgovara zahtjevima marokanskih sigurnosnih i EMC standarda za električne uređaje.