Konfekcioniranje DC utičnih spojnika


Stručna snaga

OPASNOST

Smrtna opasnost od strujnog udara u slučaju kontakta s DC kabelom koji je pod naponom

FN-moduli djelovanjem svjetla proizvode opasan istosmjerni napon, koji se zadržava na DC kabelima. Dodirivanje DC kabela koji su pod naponom može imati za posljedicu strujni udar sa smrtnim ishodom ili ozljedama opasnim po život.

 1. Nemojte dodirivati nepokrivene dijelove kao ni kabele koji su pod naponom.
 2. Prije radova odvojite proizvod s napajanja i onemogućite nehotično uključivanje.
 3. Nemojte odvajati DC utične spojnike kada su pod opterećenjem.
 4. Prilikom svih radova na proizvodu treba nositi prikladnu osobnu zaštitnu opremu.

PAŽNJA

Uništenje izmjenjivača previsokim naponom

Ako napon PV-modula u praznom hodu prelazi preko maksimalnog ulaznog napona izmjenjivača, može doći do uništenja izmjenjivača zbog visokog napona.

 1. Ako napon PV-modula u praznom hodu prelazi preko maksimalnog ulaznog napona izmjenjivača, na izmjenjivač ne priključujte PV-stringove i provjerite konstrukciju PV-sustava.

Za priključivanje na izmjenjivač svi priključni kabeli FN-modula moraju biti opremljeni isporučenim DC-utičnim spojnicima. Konfekcionirajte DC-utične spojnike na način opisan u nastavku. Postupak je isti za oba utična spojnika (+ i -). Grafički prikazi postupka služe kao primjer i prikazuju samo pozitivni utični spojnik. Prilikom konfekcioniranja DC utičnih spojnika pazite na ispravan položaj polova. DC utični spojnici označeni su s „+” i „−”.

5514849548

Negativni (A) i pozitivni (B) DC utični spojnik

Uvjeti koje moraju ispuniti kabeli:

 • tip kabela: PV1-F, UL-ZKLA, USE2

 • vanjski promjer: 5 mm do 8 mm

 • poprečni presjek vodiča: 2,5 mm² do 6 mm²

 • broj pojedinačnih žila: najmanje 7

 • nazivni napon: najmanje 1000 V

 • Nije dopušteno koristiti završne tuljke.

Postupak:

 1. Skinite s kabela 12 mm izolacije.
 2. 2072458764
 3. Dio kabela bez izolacije uvucite do kraja u DC utični spojnik. Pritom se pobrinite za to da polovi ogoljenog kabela budu jednaki polovima DC utičnog spojnika.
 4. 2072459148
 5. Pritisnite stezni stremen prema dolje tako da čujno dosjedne.
 6. 2072466316
 7. U prostoru priteznog stremena vidljiv je splet kabela.
 8. Ako se splet kabela ne vidi u komori, to znači da kabel nije ispravno pozicioniran te da se utični spojnik mora iznova konfekcionirati. U tu svrhu se kabel mora ponovo izvaditi iz utičnog spojnika.
  • 2072466700
  • Otpustite pritezni stremen. U tu svrhu zakvačite odvijač (širine oštrice: 3,5 mm) za stezni stremen i otkvačite.

  • 2072467084
  • Izvadite kabel i započnite iznova korakom 2.

 9. Preturnu maticu gurnite do navoja i pritegnite (zatezni moment: 2 Nm).