Naglašavanja u dokumentu


Naglašavanje

Primjena

Primjer

podebljano

 • Poruke

 • Priključci

 • Elementi korisničke površine

 • Elementi koje trebate odabrati

 • Elementi koje trebate unijeti

 • Povežite žile na priključne stezaljke X703:1 do X703:6.

 • U polje Minute unesite broj 10.

>

 • Povezuje nekoliko elemenata koje trebate odabrati

 • Odaberite Postavke > Datum.

[Polje]

[Tipka]

 • Polje ili tipka koje trebate odabrati ili pritisnuti

 • Odaberite [Enter].

#

 • Rezervirano mjesto za varijabilne komponente (npr. u nazivima parametara)

 • Parametar WCtlHz.Hz#