Menettely käyttöönoton yhteydessä


Ammattiehenkilöstö

Kommunikaatiolaitteessa käsiteltävän invertterin käyttöönotto

Jos invertteriä käsitellään kommunikaatiolaitteessa, kommunikaatiolaite (esim. SMA Data Manager) on kokonaisjärjestelmän konfigurointiyksikkö. Konfigurointi siirretään järjestelmän kaikkiin inverttereihin. Kommunikaatiolaitteen kautta annettu järjestelmän salasana on samanaikaisesti invertterin käyttöliittymän salasana.

  1. Ota invertteri käyttöön Invertterin käyttöönotto).
  2. Tee invertterin ensikonfigurointi kommunikaatiolaitteen kautta. Konfigurointi siirretään invertteriin ja invertterin asetukset korvataan.
  3. Passivoi invertterin Webconnect-toiminto Sunny Portalin kautta. Näin estät invertterin tarpeettomat yhdistämisyritykset Sunny Portalilla.

Tässä luvussa kuvaillaan käyttöönottomenettely ja annetaan yleiskatsaus vaiheista, jotka on suoritettava määrätyssä järjestyksessä.

Menettely

Katso

Ota invertteri käyttöön.

Invertterin käyttöönotto

Muodosta yhteys invertterin käyttöliittymään. Valittavissa on eri yhteysmahdollisuuksia:

  • Suora yhteys WLAN:n kautta

  • Suora yhteys ethernetin kautta

  • Yhteys WLAN:n kautta lähiverkossa

  • Yhteys ethernetin kautta lähiverkossa

Yhteyden muodostaminen käyttöliittymään

Kirjaudu käyttöliittymään.

Sisäänkirjaus käyttöliittymään ja siitä uloskirjaus

Valitse vaihtoehto invertterin konfiguraatiota varten. Huomaa, että verkkokohtaisten parametrien muuttamiseen ensimmäisten 10 syöttötunnin kuluttua tai ohjatun asennustoiminnon sulkemisen jälkeen tarvitaan SMA Grid Guard-Code -koodi (katso "APPLICATION FOR SMA GRID GUARD-CODE" osoitteesta www.SMA-Solar.com).

Konfigurointioption valinta

Varmista, että maakohtaiset tiedot on asetettu oikein.

Maakohtaisten tietojen asetus

Laitteet Italiassa tai Dubaissa: Käynnistä automaattinen testi.

Automaattisen testin käynnistäminen (koskee Italiaa ja Dubaita)

Tee tarvittaessa muita invertterin asetuksia.

Käyttö