Isključivanje i uključivanje WLAN mreže


Izmjenjivač je standardno opremljen aktiviranim sučeljem za WLAN komunikaciju. Ako ne želite koristiti WLAN, možete isključiti funkciju WLAN i potom ju ponovo uključiti u bilo kom trenutku. Uz to se izravna veza putem WLAN-a i veza putem WLAN-a u lokalnoj mreži mogu isključiti ili uključiti neovisno jedna o drugoj.

Uključivanje WLAN funkcije moguće samo još preko Ethernet povezivanja

Ako isključite funkciju WLAN kako za izravno tako i za povezivanje u lokalnoj mreži, pristup korisničkom sučelju izmjenjivača, a time i ponovno aktiviranje WLAN sučelja mogući su samo još putem Ethernet povezivanja.

Temeljni postupak promjene pogonskih parametara opisan je u drugim poglavljima Promjena pogonskih parametara).

Isključivanje funkcije WLAN

Ako želite u potpunosti isključiti WLAN funkciju, morate isključiti izravnu vezu i vezu u lokalnoj mreži.

Postupak:

  • Za isključivanje izravne veze u skupini parametara System communication > WLAN odaberite parametar Soft-access-point is turned on i prebacite na No.

  • Za isključivanje veze u lokalnoj mreži u skupini parametara System communication > WLAN odaberite parametar WLAN is turned on i prebacite na No.

Uključivanje funkcije WLAN

Ako ste isključili WLAN funkciju za izravnu ili vezu u lokalnoj mreži, funkciju WLAN možete opet uključiti na sljedeći način.

Preduvjet:

  • Ako je funkcija WLAN prethodno bila u potpunosti isključena, izmjenjivač mora biti preko Etherneta spojen s osobnim računalom ili routerom.

Postupak:

  • Za uključivanje izravne WLAN veze u skupini parametara System communication > WLAN odaberite parametar Soft-access-point is turned on i prebacite na Yes.

  • Za uključivanje WLAN veze u lokalnoj mreži u skupini parametara System communication > WLAN odaberite parametar WLAN is turned on i prebacite na Yes.