Priključivanje dodatnog uzemljenja


Stručna snaga

Ako je na licu mjesta potrebno dodatno uzemljenje ili izjednačavanje potencijala, možete na izmjenjivaču priključiti dodatno uzemljenje. Time se izbjegava struja dodira pri otkazivanju zaštitnog vodiča na AC utikaču. Potrebna prstenasta kabelska stopica i vijak priloženi su uz izmjenjivač.

Potreban dodatni materijal (ne postoji u opsegu isporuke):

  • 1 kabel za uzemljenje

Kriteriji koje mora ispuniti kabel za uzemljenje:

Primjena tankožilnih vodiča

Možete koristiti kruti ili fleksibilni, tankožilni vodič.

  1. Kraj tankožilnog vodiča mora biti dvostruko stisnut prstenastom kabelskom stopicom. Pritom se uvjerite da pri potezanju ili savijanju nema vidljivih neizoliranih vodiča. Tako je prstenastom kabelskom stopicom zajamčeno dovoljno vlačno rasterećenje.
  • Poprečni presjek kabela za uzemljenje: maksimalno 10 mm²

Postupak:

  1. S kabela za uzemljenje skinite izolaciju.
  2. 2371550732
  3. Dio kabela za uzemljenje bez izolacije uvedite u prstenastu kabelsku stopicu pa ga stegnite kliještima za krimpanje.
  4. 2371551116
  5. Vijak s lećastom glavom M5x12 kroz provrt uvucite u prstenastu kabelsku stopicu pa prstenastu kabelsku stopicu s vijkom na priključnoj točki radi dodatnog uzemljenja zategnite Torx odvijačem (TX25) (zatezni moment: 2,5 Nm).