Opis proizvoda


6504136972

Konstrukcija proizvoda

Pozicija

Oznaka

A

DC teretna rastavna sklopka

B

LED lampice

LED indikatori signaliziraju radno stanje proizvoda.

C

Naljepnica s QR kodom za skeniranje u aplikaciji SMA 360°, za jednostavno povezivanje s korisničkim sučeljem putem WLAN mreže

D

Označna pločica

Označna pločica jednoznačno identificira proizvod. Označna pločica mora biti trajno postavljena na proizvod. Na označnoj pločici navedene su sljedeće informacije:

  • Tip uređaja (Model)

  • Serijski broj (Serial No. ili S/N)

  • Datum proizvodnje (Date of manufacture)

  • Identifikacijska oznaka (PIC) za prijavu na Sunny Portal

  • Registracijska oznaka (RID) za prijavu na Sunny Portal

  • WLAN zaporka (WPA2-PSK) za izravno povezivanje s korisničkim sučeljem izmjenjivača putem WLAN mreže

  • Parametri specifični za uređaj