Postopek za zagon


Strokovno osebje

Zagon razsmernika, ki je vključen v komunikacijsko napravo

Kadar je razsmernik vključen v komunikacijsko napravo, je komunikacijska naprava (npr. SMA Data Manager) enota za konfiguracijo celotnega sistema. Konfiguracija se prenese v vse razsmernike v sistemu. Geslo sistema, določeno prek komunikacijske naprave, je hkrati geslo za uporabniški vmesnik razsmernika.

  1. Zaženite razsmernik Zagon razsmernika).
  2. Izvedite prvo konfiguracijo razsmernika prek komunikacijske naprave. Konfiguracija se prenese v razsmernik in prepiše nastavitve razsmernika.
  3. Funkcijo Webconnect razsmernika deaktivirate prek Sunny Portala. Na ta način preprečite nepotrebne poskuse povezave razsmernika s Sunny Portalom.

To poglavje opisuje postopek zagona in podaja pregled korakov, ki jih morate izvesti v navedenem vrstnem redu.

Postopek

Glejte

Zaženite razsmernik.

Zagon razsmernika

Vzpostavite povezavo do uporabniškega vmesnika razsmernika. Za to imate na voljo različne možnosti povezave:

  • neposredna povezava prek WLAN,

  • neposredna povezava prek Etherneta,

  • povezava prek WLAN v lokalnem omrežju,

  • povezava prek Etherneta v lokalnem omrežju.

Vzpostavitev povezave do uporabniškega vmesnika

Prijavite se v uporabniški vmesnik.

Prijava in odjava iz uporabniškega vmesnika

Izberite možnost za konfiguracijo razsmernika. Pri tem upoštevajte, da je za spreminjanje parametrov, relevantnih za omrežje, po poteku prvih 10 ur dovajanja ali po zaključku čarovnika za namestitev potrebna koda SMA Grid Guard (glejte »Obrazec za naročilo kode SMA Grid Guard« na spletni strani www.SMA-Solar.com).

Izbira možnosti za konfiguracijo

Prepričajte se, da je podatkovni zapis o državi pravilno nastavljen.

Nastavitev podatkovnega zapisa o državi

Za naprave v Italiji ali Dubaju: zaženite samotestiranje.

Zagon samotestiranja (za Italijo in Dubaj)

Po potrebi izvedite dodatne nastavitve razsmernika.

Upravljanje