Sučelja i funkcije


Proizvod je opremljen sljedećim sučeljima i funkcijama:

Korisničko sučelje za nadzor i konfiguraciju

Proizvod je standardno opremljen ugrađenim web pristupnikom, koji stavlja na raspolaganje korisničko sučelje za konfiguraciju i nadzor proizvoda. Kada je uspostavljena veza s krajnjim uređajem (npr. računalom, osobnim tablet računalom ili pametnim telefonom), korisničko sučelje proizvode može se pozvati putem internetskog preglednika.

Smart Inverter Screen

Smart Inverter Screen omogućuje prikaz statusa kao i trenutne snage i potrošnje na stranici za prijavljivanje korisničkog sučelja. Time Vam se pruža mogućnost dobivanja uvida u najvažnije podatke bez potrebe za prijavljivanjem na korisničko sučelje.

Smart Inverter Screen je standardno deaktiviran. Smart Inverter Screen možete aktivirati preko korisničkog sučelja nakon što izmjenjivač pustite u rad.

SMA Speedwire

Proizvod u svojoj standardnoj opremi ima funkciju SMA Speedwire. SMA Speedwire je vrsta komunikacije koja se temelji na Ethernet standardu. Komunikacija SMA Speedwire dimenzionirana je za standardni omjer prijenosa podataka od 100 Mbit/s i omogućuje optimalno komuniciranje između Speedwire uređaja u sustavima.

Proizvod podržava šifriranu sustavnu komunikaciju putem funkcije SMA Speedwire Encrypted Communication. Kako bi se u sustavu omogućilo Speedwire šifriranje, svi Speedwire uređaji, osim mjerača energije SMA Energy Meter, moraju podržavati funkciju SMA Speedwire Encrypted Communication.

SMA Webconnect

Proizvod u svojoj standardnoj izvedbi ima funkciju Webconnect. Funkcija Webconnect omogućuje izravan prijenos podataka između proizvoda i internetskih portala Sunny Portal i Sunny Places bez dodatnog komunikacijskog uređaja i za maksimalno 4 proizvod/a za svaki vizualizirani sustav. U sustavima s više od 4 proizvoda postoji mogućnost prenošenja podataka između proizvoda i internetskog portala Sunny Portal putem snimača podataka (npr. SMA Data Manager) i mogućnost raspodjele proizvoda na više sustava. Vašem vizualiziranom sustavu možete izravno pristupiti putem postojeće WLAN ili Ethernet veze preko internetskog preglednika Vašeg krajnjeg uređaja.

Veza s aplikacijom SMA 360° putem WLAN mreže

Proizvod u svojoj standardnoj izvedbi ima QR kod. Skeniranjem QR koda koji se nalazi na proizvodu putem aplikacije SMA 360° istom se pristupa putem WLAN mreže, a veza s korisničkim sučeljem uspostavlja se automatski.

WLAN

Proizvod u svojoj standardnoj opremi ima sučelje za WLAN komunikaciju. WLAN sučelje je pri isporuci standardno aktivirano. Možete ga deaktivirati, ako ne želite koristiti WLAN.

Modbus

Proizvod je opremljen Modbus sučeljem. Modbus sučelje je standardno deaktivirano i mora se konfigurirati prema potrebi.

Modbus sučelje podržanih SMA proizvoda koncipiran je za industrijsku primjenu npr. od strane SCADA sustava i ispunjava sljedeće zadatke:

  • Daljinsko registriranje mjernih vrijednosti

  • Daljinsko namještanje pogonskih parametara

  • Zadavanje vrijednosti za upravljanje sustavom

RS485-sučelje

Izmjenjivač je standardno opremljen sučeljem RS485. Putem sučelja RS485 izmjenjivač može žično komunicirati sa SMA komunikacijskim proizvodima ili s do 3 pristupnika za TS4 modularnu tehniku (za informacije o podržanim SMA proizvodima pogledajte www.SMA-Solar.com).

Integracija TS4 modularne tehnike

Izmjenjivač je za povezivanje s TS4 modularnom tehnikom standardno opremljen sučeljem RS485 i funkcijom Cloud Connect. Putem sučelja RS485 na izmjenjivač se mogu priključiti do 3 pristupnika u linijskoj topologiji. U tom slučaju nema potrebe za zasebnom komunikacijskom jedinicom Cloud Connect Advanced. Ugrađena funkcija Cloud Connect ima sljedeće zadatke:

  • Jednostavna integracija komponenata TS4 modulske tehnike u sustav

  • Jednostavno puštanje u pogon i konfiguracija putem korisničkog sučelja izmjenjivača

  • Vizualizacija i nadzor putem portala Sunny Portal

Usluge mrežnih sustava

Proizvod u svojoj opremi ima funkcije koje omogućuju primjenu usluga mrežnog sustava.

Ovisno o zahtjevima opskrbljivača električnom energijom možete pomoću pogonskih parametara aktivirati i konfigurirati određene funkcije (npr. ograničenje djelatne snage).

Paralelni rad ulaza istosmjerne struje A i B

Imate mogućnost paralelno upravljati DC ulazima A i B izmjenjivača. Za razliku od normalnog rada tako možete na izmjenjivač priključiti više paralelnih stringova. Izmjenjivač automatski prepoznaje paralelni rad ulaza istosmjerne struje A i B.

SMA ShadeFix

Izmjenjivač je opremljen opcijom za upravljanje sjenom SMA ShadeFix. SMA ShadeFix koristi inteligentno MPP praćenje, kako bi se u slučaju stajanja u sjeni mogla pronaći radna točka maksimalne moguće snage. Uz pomoć opcije SMA ShadeFix izmjenjivaču u svakom trenutku stoji na raspolaganju najbolja moguća ponuda energije fotonaponskih modula, kako bi se povećala učinkovitost sustava u sjeni. SMA ShadeFix je standardno aktiviran. Vremenski interval opcije SMA ShadeFix standardno iznosi 6 min. To znači da izmjenjivač svakih 6 minuta traži optimalnu radnu točku. Ovisno o sustavu i konstelaciji sjene može biti preporučljivo prilagoditi vremenski interval.

univerzalna jedinica za nadzor struje kvara

Univerzalna jedinica za nadzor struje kvara prepoznaje istosmjerne i izmjenične diferencijalne struje. Integrirani senzor diferencijalne struje na 1-faznim i 3-faznim izmjenjivačima obuhvaća razliku struje između neutralnog vodiča i broja vanjskih vodiča. Ako razlika struje znakovito raste, tada se izmjenjivač razdvaja od javne strujne mreže.

SMA Smart Connected

SMA Smart Connected besplatna je aplikacija za nadziranje proizvoda putem portala Sunny Portal. Uz pomoć aplikacije SMA Smart Connected operateri i stručnjaci automatski se i proaktivno informiraju o nastalim događajima proizvoda.

SMA Smart Connected aktivira se u okviru registracije na portalu Sunny Portal. Kako bi se aplikacija SMA Smart Connected mogla koristiti, neophodno je da proizvod bude trajno povezan s portalom Sunny Portal, da su na portalu Sunny Portal pohranjeni podaci operatera i stručnjaka te da su ti podaci ažurni.