Promjena pogonskih parametara


Pogonski parametri izmjenjivača tvornički su postavljeni na određene vrijednosti. Možete mijenjati pogonske parametre kako biste optimizirali rad izmjenjivača.

U ovom se poglavlju objašnjava temeljni postupak za promjenu pogonskih parametara. Promijenite radne parametre uvijek na način opisan u ovom poglavlju. Pojedini parametri koji ovise o funkcijama vidljivi su samo stručnom osoblju koje ih jedino može mijenjati nakon unosa osobnog SMA Grid Guard kôda.

Bez konfiguracije putem opcije Sunny Explorer

Sunny Explorer ne podržava konfiguriranje izmjenjivača s vlastitim korisničkim sučeljem. Sunny Explorer može registrirati izmjenjivač, ali se svakako nipošto ne preporučuje korištenje opcije Sunny Explorer za konfiguraciju tog izmjenjivača. SMA Solar Technology AG ne preuzima odgovornost za nedostajuće ili pogrešne podatke te eventualno lošu iskorištenost kapaciteta.

 1. Za konfiguraciju izmjenjivača koristite korisničko sučelje.

Preduvjeti:

 • Nadležni opskrbljivač električnom energijom mora odobriti izmjene parametara koji su od značaja za mrežu.

Postupak:

 1. Otvorite korisničko sučelje Uspostavljanje veze s korisničkim sučeljem).
 2. Prijavite se na korisničko sučelje Prijava i odjava na korisničko sučelje).
 3. Odaberite izbornik Parametri uređaja.
 4. Odaberite [Uređivanje parametara].
 5. Za promjenu parametara koji su označeni simbolom lokota, prijavite se s SMA Grid Guard kôdom (samo za instalatere):
 6. Otvorite skupinu parametara u kojoj se nalazi parametar koji želite izmijeniti.
 7. Promijenite željeni parametar.
 8. Za pohranjivanje izmjena odaberite [Pohrana svega].
 • Podešeni su svi parametri izmjenjivača.

Preuzimanje postavki

Simbol pješčanog sata na korisničkom sučelju ukazuje na to da je postupak pohranjivanja poduzetih postavki u tijeku. Podaci se pri dovoljnom naponu istosmjerne struje izravno prenose i preuzimaju na izmjenjivač. Ako je napon istosmjerne struje prenizak (npr. u večernjim satima), postavke se pohranjuju, ali se ne mogu izravno prenijeti na izmjenjivač niti ih on može preuzeti. Sve dok izmjenjivač ne primi i preuzme postavke, na korisničkom sučelju se prikazuje simbol pješčanog sata. Postavke se preuzimaju ako postoji dovoljan napon istosmjerne struje, nakon čega se izmjenjivač pokreće iznova. Postavke su pohranjene čim simbol pješčanog sata nestane sa zaslona korisničkog sučelja. Postavke se ne gube. Možete se odjaviti s korisničkog sučelja i napustiti sustav.