Čišćenje izmjenjivača


PAŽNJA

Oštećenje sredstvima za čišćenje

Sredstvima za čišćenje mogu se oštetiti proizvod ili neki njegovi dijelovi.

  1. Proizvod i sve njegove dijelove čistite isključivo krpom koju ste prethodno navlažili čistom vodom.
  • Uvjerite se da je izmjenjivač čist i bez prašine odnosno lišća.