Preduvjeti za priključak istosmjerne struje


Mogućnosti priključivanja:

Izmjenjivač ima 2 DC ulaza. U normalnom načinu rada mogu se priključiti 2 stringa na DC ulaz A i 1 string na DC ulaz B.

Imate mogućnost paralelno rukovati DC ulazima A i B te tako na izmjenjivač priključiti više stringova.

4176609164

Pregled priključka pri normalnom radu

4176609548

Pregled priključka pri paralelnom priključenju ulaza istosmjerne struje A i B

Uvjeti koje PV-moduli moraju ispuniti po ulazu:

  • Svi FN-moduli trebali bi biti istog tipa.

  • Svi FN-moduli trebali bi biti identično usmjereni i nagnuti.

  • Statistički najhladnijeg dana napon FN generatora u praznom hodu ne smije nikada prelaziti ulazni napon izmjenjivača.

  • Na svim stringovima mora biti priključen isti broj serijski spojenih PV-modula.

  • Morate se pridržavati maksimalne ulazne struje po stringu i ona ne smije biti veća od prolazne struje DC utičnih spojnika Tehnički podaci).

  • Treba se pridržavati graničnih vrijednosti za ulazni napon i ulaznu struju izmjenjivača Tehnički podaci).

  • Pozitivni priključni kabeli FN-modula moraju u svojoj opremi imati pozitivne DC utične spojnike Konfekcioniranje DC utičnih spojnika).

  • Negativni priključni kabeli PV-modula moraju u svojoj opremi imati negativne DC utične spojnike Konfekcioniranje DC utičnih spojnika).

Uporaba Y-adaptera za paralelni spoj stringova

Y-adapteri ne smiju se koristiti za prekide DC-strujnog kruga.

  1. Y-adaptere ne koristiti u neposrednoj blizini izmjenjivača.
  2. Za prekid strujnog kruga istosmjerne struje izmjenjivač stavite, na način opisan u ovom dokumentu, u beznaponsko stanje Postavljanje izmjenjivača u stanje bez napona).