Priključite RS485 uređaj


Stručna snaga

Potreban dodatni materijal (ne postoji u opsegu isporuke):

 • 1 komunikacijski kabel za RS485 komunikaciju

 • 1 M12 utikač, 4-polni

Raspored signala:

priključnica

Signal

TS4 Gateway

Sunny WebBox

Sunny Boy Control

Boja žile

1

GND

-

5

5

2

+12 V

+

-

-

3

Data-

B

7

8

4

Data+

A

2

3

Postupak:

 1. OPASNOST

  Smrtna opasnost od strujnog udara

  1. Izmjenjivač stavite u beznaponsko stanje Postavljanje izmjenjivača u stanje bez napona).
 2. Konfekcionirajte M12 utikač i priključite kabel RS485 na utikač (pogledajte upute M12 utikača).
 3. Uvjerite se da su svi kabeli pravilno priključeni na M12 utikač.
 4. 3190761228
 5. Odvijte zaštitni poklopac s priključnice za komunikacijski priključak RS485.
 6. 3190764300
 7. Utaknite M12 utikač u priključnicu za komunikacijski priključak RS485 i zategnite. Pritom usmjerite utikač tako da se vodeće ispupčenje priključnice na izmjenjivaču uvede u vodeći utor na utikaču.