Simboli u dokumentu


Simbol

Objašnjenje

Informacija koja je važna za određenu temu ili cilj, ali nije sigurnosno relevantna

Preduvjet koji za određeni cilj mora biti ispunjen

Željeni rezultat

Mogući problem

Primjer

Poglavlje u kojem su opisane radnje koje smije provoditi samo stručno osoblje